Výročí týdne: Svoboda pro Osvětim


Snad nikdy v novodobé historii nedošlo k takovému omezování lidské svobody a snižování důstojnosti jako v koncentračních táborech za druhé světové války. Tyto události je nutné si neustále připomínat, aby se již nikdy nic podobného neopakovalo. 27. leden 1945 přinesl osvobození nechvalně známého koncentračního tábora Osvětim v Polsku. Válka se již blížila ke konci a tohoto dne konečně padl přední z řady krutých nástrojů nacistické moci. Koncentrační a vyhlazovací tábor pro Židy a další příslušníky německou propagandou stanovených rasově podřadných skupin.


Dnes je Osvětim poklidné polské město a sousedící Březinka menší vesnicí. V Osvětimi-Březince se nyní nachází muzeum, které patří mezi světové památky UNESCO. K osvětimské pevnosti se sbíhají vlakové koleje a tento pohled, z něhož bezděky naskakuje husí kůže, a také nápis nad vstupní branou: Arbeit macht frei (Práce osvobozuje), jsou známy po celém světě.

Tábor byl založen na základě rozkazu Heinricha Himmlera ze dne 27. dubna 1940 v bývalých kasárnách rakouské a později polské armády. Většina vězňů z prvních transportů zpočátku pracovala zejména na výstavbě a rozšiřování tábora. Do března roku 1941 jich bylo v táboře internováno již na 10 900, převážně Poláků. Zpočátku byl tábor Auschwitz I (Osvětim I) určen pouze pro muže, kromě Poláků zde byli především ruští zajatci, s nimiž bylo nakládáno obzvláště krutě. V březnu 1942 byla větší část zbylých vězňů přestěhována do nově vznikajícího tábora v těsném sousedství Osvětimi, do Březinky (něm. Birkenau). Zatímco Osvětimi byl přiřčen úkol tranzitní, Březinka měla mít ryze vyhlazovací charakter a kapacitu 100 000 vězňů.

Tábor se v průběhu času rozdělil na několik menších částí – mužský, ženský, terezínský rodinný, maďarský židovský a cikánský tábor. Hladovění, násilí a krutost, těžká práce, přecpané ubytovny, rozřazování transportů, hromadné popravy v plynových komorách, k nebi neustále stoupající dým z krematorií, hromady lidských vlasů a zlatých zubů i opuštěných dětských hraček, to všechno byly Osvětim a Březinka. Lednové osvobození Osvětimi v roce 1945 ukončilo tuto smutnou epizodu dějin lidstva.

Do dnešních dnů se jako připomínka lidské krutosti a nacistické zvůle dochovalo 45 zděných a 22 dřevěných domků. Dobové je také oplocení, komíny a základy nedochovaných baráků. Patrné jsou i zbytky plynových komor a kremačních jam na pece. Návštěva památníku je zdarma a při vstupu je možno zakoupit i výtisk českého průvodce.

Zdroj: Wikipedia

-red-