Dítě poprvé doma

baby_m
Kromě porodu samotného je klíčovým okamžikem v životě mladé rodiny příchod jejího nového člena domů. Pokud se jedná o první dítě, je tento rozdíl obzvláště patrný, ale i v případě, že na novorozence doma již čekají nějací sourozenci, není tento okamžik nijak snadný. Emocionální vypětí maminky a očekávané a nutné změny by v tuto chvíli měl co nejlépe podpořit partner. Často se také v těchto prvních dnech ujímá nezbytné pomoci maminka některého z partnerů, přirozeněji to bývá spíše maminka rodičky, protože k ní má nejblíže, jindy vypomáhá teta nebo kamarádka. Řada žen je však nucena se s novou situací vyrovnat také zcela sama.


Na tuto chvíli by se rodina měla připravit ještě předtím, než nastane. Pokud jsou v rodině děti – vysvětlit jim, přiměřeně jejich věku, že jim přibude nový sourozenec, a co to bude pro ně znamenat. Zapomínat by se však nemělo ani na zvířecí členy rodiny. Ty je třeba naučit, aby nechodili pokud možno do ložnice a do kuchyně, a řádně se přesvědčit, zda jsou skutečně schopni poslouchat vaše příkazy. Pokud máte nějaké pochybnosti o jejich poslušnosti a zvladatelnosti, je třeba zvážit, zda je aspoň dočasně neumístit někde jinde. Návštěva veterináře, odvšivení, odčervení, prevence infekce a zvířecích nemocí by měla být samozřejmostí. Až budete mít dítě doma, pokuste se je se zvířaty seznámit a hlavně nikdy nenechávejte nemluvně s domácími mazlíčky samotné.

Příchod dítěte do rodiny změní zcela režim dne a noci, uvykání bude hodně náročné, navíc u každého dítěte jsou jeho projevy individuální, takže i když máte zkušenosti třeba s předchozím dítětem, náhle může být všechno jinak. Pokud jsou v rodině další děti, bude potřeba věnovat hodně času i jejich přípravě. Zapojujte je co nejvíce do dění, dovolte jim například, aby návštěvám svého sourozence šly ukázat. Starší děti, které již navštěvují jesle nebo školku, můžete po zralé úvaze ponechat doma, nebo zkrátit jejich školkový režim.

Starší děti by neměly mít pocit, že jsou kvůli sourozenci odstrkovány, návštěvám proto připomínejte, aby se věnovaly i jim. Dětem pak vysvětlujte, jak je bratříček nebo sestřička křehký a jak je nutné se o něho starat. Ukažte jim, jak novorozence chovat, jak ho držet, zvedat, podložit mu při držení hlavičku. Zkuste si stanovit péči o děti podle rámcově “spravedlivého” rozvrhu dne a snažte se jej plnit, nebo se k němu aspoň přiblížit.

První dny života malého človíčka v rodině patří mezi ty nejkrásnější a nejnáročnější. V těžších okamžicích, spojených s vypjatými emocemi a hormonálními změnami v průběhu šestinedělí, je dobré si toto občas důsledně připomínat. Prožíváte právě okamžiky, které se již nebudou opakovat.

Redakce