Svět knihy 2009 v Praze


Mezinárodní knižní veletrh Svět knihy 2009 patří k těm regionálním veletrhům, které jsou zaměřeny na vyváženou komerční i kulturní prezentaci. Koná se od 14. 5. 2009 – 17. 5. 2009 na pražském Výstavišti. Tento veletrh je rovněž velmi populární mezi širokou čtenářskou veřejností. Těm pořadatelé nabízejí celou řadu programů – odborných seminářů a konferencí, ale i setkání se spisovateli a autorská čtení, prezentace nakladatelských domů, oceňování edičních a tvůrčích počinů.


Svět knihy Praha 2009 získal statut Oficiální doprovodná akce českého předsednictví v Radě EU, jeho ústřední téma je 27 ze 27 / Evropa v literatuře – literatura v Evropě. V rámci literárního festivalu budou na veletrh pozváni spisovatelé ze zemí Evropské unie, kteří představí svou tvorbu a zúčastní se diskuzí o životě ve sjednocené Evropě, problematice identity a rozličnosti evropských literatur, trendech současné literární tvorby v Evropě.

Další témata doprovodného literárního festivalu, jež jsou vybírána s ohledem na předpokládaný zájem široké veřejnosti a nabízejí programovou inspiraci vystavujícím nakladatelům: Města 1989 – pořady věnované městům, jež sehrála klíčovou roli při svržení komunistického režimu (Berlín, Bratislava, Budapešť, Praha, Sofie, Varšava); Fantazie a kreativita – knižní výstavy, autorské pořady, diskuze, filmy, prezentace knih; Literatura a vzdělání – prostor k prezentaci projektů vzdělávacích programů, kampaním na podporu četby a vzdělanosti, aktivitám vydavatelství univerzit a vědeckých institucí; Vaříme s knihou – program podporující výstavu knih o vaření a kuchařek s praktickými gastronomickými ukázkami za účasti zajímavých hostů; Svět knihy ve filmu – přehlídka filmových adaptací knižních děl – kino Ponrepo, Atlas, veletržní kino; Svět knihy na jevišti – spolupráce s divadly v celé ČR.

Datum: 14. 5. 2009 – 17. 5. 2009

Místo: Výstaviště, Praha 7 – Holešovice

Zdroj a více informací: www.svetknihy.cz

-red-