Bude či nebude dobrým otcem?

otec_m
Příroda se nás snažila vybavit co nejlépe k tomu, abychom si vybraly pro sebe vhodného partnera. V průběhu tisíciletí se pouze postupně proměňovaly ideální představy žen, které šly ruku v ruce s přirozenou, biologicky danou přitažlivostí (nebo možná s tím v poslední době s oblibou rozebíraným chemickým procesem). Schopnost zajištění potravy, obydlí a bezpečí se nyní poměřuje výší mužova konta a úspěšnosti – místo pole válečného či orného – na poli pracovním. Pokud jsme měly to štěstí, že jsme se s mužem našich snů navzájem našli, a navíc se zdá, že ani on nenamítá nic proti založení rodiny, napadne nás jednoho dne pravděpodobně také vtíravá otázka: jakým asi bude otcem?


Mladší muži se do otcovské role v dnešní době příliš neženou. Pravdou je, že i ženy odkládají těhotenství na pozdější dobu, na první místo se klade studium, cestování a zábava. Po čase však u většiny žen začnou tikat biologické hodiny a zjišťují, že čas neúprosně běží. Řada kamarádek již rodinu plánuje nebo ji má, a nastala chvíle, kdy by rády jejich řady rozšířily. Někdy již vědí, že partner jim sám v této věci dává zelenou, jindy tuší, že velké nadšení očekávat nemohou, další z mužů se k této otázce zatím nevyjadřují. Prvním indikátorem dobrého otce je fakt, že si dítě přeje nebo aspoň zásadně neodmítá. Stávají se sice i případy, kdy muž děti odmítající po jejich narození radikálně změnil názor, ale na to se spoléhat nelze. Pokud vy dítě chcete a partner ne, možná pro vás není společná budoucnost tou pravou cestou. Je to však ryze individuální.

Mnohé o vztahu vašeho partnera k dětem napoví, když jej budete sledovat, jak se chová k dětem vaší kamarádky či třeba společných známých. Pokud mu to nedá, dítě pozoruje, je ochoten je podržet i si s ním pohrát, je vše na dobré cestě. Nervozita, okřikování dětí a odtahování se z jejich blízkosti sice může ukazovat, že je z přítomnosti cizích dětí pouze nesvůj, ale určitě to představám o kladném vztahu k dětem zcela neodpovídá. Stejně tak je dobré poslouchat, jak muž o dětech mluví. Zda jsou pro něho důležitou součástí života nebo se této tématice pokud možno vyhýbá.

Za ten čas, co jste spolu, jste jistě také měla možnost nahlédnout do fungování partnerovy rodiny. I zde zachytíte mnoho signálů toho, jak se pravděpodobně postaví k otázce rodičovství. Muž z harmonické rodiny, kde na vás vždy dýchne poklid domácího krbu a role jsou přiměřeně rozdělené, tedy otec se třeba rád věnoval dětem, bral je na výlety, dopřával jim v přiměřené míře drobné radosti, ukazuje, že je vše na dobré cestě. Pokud je otec křikloun, povaleč či snad nedejbože opilec bez řádného zaměstnání, je třeba být na pozoru. Hlavní však je to, že dobře poznáte svého partnera, který se od tohoto “vzoru” bude v lepším případě snažit maximálně distancovat.

A konečně jsou zde také skutečnosti, které vám pomůžou v době, kdy se dítě narodí. Zastane partner také nějaké rodinné práce nebo se raději vypaří za kamarády? Možná je také hodně pracovně vytížen, takže mu nezbude čas? Jste se s tím ochotná smířit nebo je zde šance, že se to později změní? Hledáte přece oporu a v té době by to měl být především partner, kdo vám bude stát po boku, třebaže sem tam možná vypomůže hrdá babička či kamarádka. Tohle všechno nakonec ale prověří až skutečný život. Věřme, že většina mužů nám tou potřebnou oporou být zvládne.

Redakce