Svým zpěvem úmyslně ruší hodinu zpěvu

skola_m
Nedávno jsme se s přáteli sešli v restauraci, kde většina z nás – včetně mě – byla tehdy poprvé. Příjemné prostředí, milá obsluha, dobré jídlo, ale reklama nejmenované restaurace není záměrem tohoto příspěvku, i když o českém pohostinství by se dalo také napsat mnohé, a téměř jistě se stane jedním z dalších námětů. Když jsme se pohodlně usadili, rozdal nám vrchní – žákovské knížky. Čeká nás snad zkoušení a známkování? Bezděkým rozhlédnutím kolem sebe jsme se raději ujistili, že restaurace jinak ničím školní třídu nepřipomíná a místo jsme si zcela jistě nespletli.


Ve známém a stále využívaném formátu této památné vizitky žáků, snad jen vyvedené v jiné barvě, se skrýval originální jídelní lístek. A na volných místech mezi řádky byly ručně připsány památné poznámky učitelů. Skoro mě až mrzelo, že mou skutečnou žákovskou knížku nikdy neozdobila nějaká velmi originální poznámka. Vzpomínám si, že mi bylo vytýkáno klasické zapomínání úkolů, pomůcek, cvičebního úboru a také nedonesení peněz na tehdy povinné mléčné svačiny. Na pěknou poznámku v žákovské vzpomínal však například Zdeněk Svěrák: O přestávce dělal autíčko, a když mě viděl, ještě si zatroubil.

Nedalo mi to a v průběhu večera jsem několik poznámek přepsala, a ještě trochu prohledala internet, kde se podobných pěkných kousků najde celá řada: Dává pozor, jestli dávám pozor, a když myslí, že nedávám, tak nedává pozor. Vyhodil spolužákovu tužku z okna se slovy: “Pokud tě má ráda, vrátí se.” Poslán namočit houbu vrátil se s mokrou hlavou a suchou houbou. Rozbil okno a vymlouvá se, že nemůže dýchat. Dívá se na mě skrze zelené pravítko a směje se mi, že jsem zelený. Pod každou poznámkou byl někdo podepsán, nejvíce nás pobavilo, že pod poznámku o zeleném pravítku se podepsal kdosi jako učitel Zelenka. Vtipné učitelské přešlapy již s léty kolování došly řady úprav a vylepšení a autora ztratily zpravidla již kdysi na počátku, ale život si z nás občas skutečně tropí žerty, takže poznámku o zeleném pravítku skutečně mohl podepsat učitel Zelenka či Zelený.

Učitelé občas vyžadují, aby žáci nechali doma podepsat rodiče pod poznámku, aby měli jistotu, že poznámku četli. Někteří tvořiví rodiče, ať již úmyslně či bez postranních úmyslů, připisovali k podpisu ještě vlastní zhodnocení situace či jinou pěknou reakci. “Vaše dcera při hodině neustále brebentí.” Odpověď otce: “Buďte rád, že neslyšíte její matku!” “Neustále lítá po třídě a posedává na oknech.”
Odpověd: “Tomu nevěřím. Holub” Učitelka napsala žákovi káravou poznámku: “Vaše dítě v hodinách smrdí.” A pohotový otec odepsal: “Učit, nečuchat!!!” Jiná poznámka třídní učitelky zněla: “Váš syn v hodinách neustále vyrušuje.” Odpověď otce na sebe nenechala dlouho čekat: “Váš žák doma neustále odmítá jíst mrkev.”

Redakce