Spam znáte, znáte HOAX?


Na využívání internetu a elektronické pošty jsme si již v průběhu času zvykli natolik, že pro mnoho z nás je to dnes již naprostá samozřejmost. Zvykli jsme si dokonce i na existenci obtěžujících (v Čechách většinou zatím spíše anglicky psaných či reklamních) příspěvků nevyžádané pošty, pro které se vžil termín spam. Všimli jsme si, že poštovní klienti se s nevyžádanou poštou snaží bojovat za pomoci různých prostředků kontroly, takže velké procento z ní končí ve spamovém koši, odkud po čase bývá nenávratně vymazána.


Také se nám lehce mohlo stát, že v tomto koši nevyžádané pošty skončila jako důsledek bezpečnostních opatření i pošta, která tam nepatřila (například zábavné maily, které přátelé rozesílali více adresátům, protože velké množství rozesílacích adres je mj. jednou z charakteristik spamu). Pak však existují maily, které jsou pohříchu psány česky, dokonce se zdá, že nám přinášejí důležité informace nebo na city hrající prosbu, ale bohužel tyto informace nás pouze uvádějí v omyl, jsou neaktuální, nepravdivé nebo se jedná pouze o žert. Zprávy tohoto typu se mohou šířit nejen klasickým e-mailem, ale i dalšími komunikátory, jako je ICQ, Skype a další messengery a známe je pod pojmem HOAX. Hoax je anglické slovo, které označuje podvod, mystifikaci či žert.

Jen tak namátkou si vzpomínám, jak se někdejší kolegyně z práce rozplývaly nad opuštěnými štěňátky (tuším že labradora či retrívra), která když si nikdo nevezme, budou utracena. Mailem kolovaly i smyšlené informace o tom, že pokud v případě ohrožení u bankomatu, kdy budete mít zloděje v týle, napíšete svůj bankovní PIN obráceně, přivoláte tak pomoc. V prosinci loňského roku musely složky záchranného systému vyvracet “dobře míněnou” radu, abychom do mobilu pod mezinárodní zkratku ICE (In Case of Emergency – Pro případ ohrožení) uložili číslo na toho z blízkých, koho by měli v případě naší nehody informovat. Záchranáři potvrdili, že mobily neprohlížejí, mají za úkol zachránit život a ošetřit zraněného, nikoli vyhledat kontakt – nebo rozhodně ne v mobilu. Totožnost je zjišťována z dokladů – a i kdyby se připustila možnost nahlédnutí do mobilu, nezapomínejme, že mobily mívají často námi zvolený ochranný PIN, bez jehož znalosti se do něho ani podívat nelze.

Občas se objeví dokonce i hoax, který obsahuje větší část pravdy, tak se objevovaly například informace, jak rozpoznat příznaky hrozícího zkolabování a jak se při nich zachovat. Je to ale zrnko mezi plevami a ani tento mail nebyl z lékařského hlediska stoprocentně přesný, na druhou stranu byl tak trochu osvětový a ani nemohl nikomu ublížit. Výše popsané ukázky dokladují, že problémem podvodných mailů je skutečnost, že působí mnohdy více než pravděpodobně nebo jako dobře míněná rada a pomoc. Proto je méně zkušení či poučení uživatelé posílají dál a dál. Šíří se jako spam, ale není za něj mnohými považován.

Hoax většinou obsahuje i výzvu žádající další rozeslání mezi přátele, případně na co největší množství dalších adres, proto se někdy označuje také jako řetězový e-mail. A to je také jeho účel. Hoax může být jen žertovný, zahrát na naše city, ale také nás může i ohrozit. Největším rizikem jsou e-maily, které po nás pod záminkou zvýšení zabezpečení žádají změnu hesla, nejlépe u bankovních účtů, ale také u e-mailů, které zásluhou této kličky z nás mohou získat. Nepozorný uživatel se může třeba přes odkaz v mailu dostat na zdánlivou přihlašovací stránku svého účtu, kam zadá jméno a heslo, aniž by z adresové řádky poznal, že to jeho účet není a právě tak dal ty nejcitlivější údaje podvodníkům. Může tak snadno přijít o cenná data a nebo o peníze. Proto pozor na podobné maily! Nevěřit změnám údajů a podobným transakcím, i kdyby se tvářily sebevíc pravděpodobně a chtěly vás “chránit” či napravit předchozí chyby, nabízely vám výhody apod. V popsaném případě se jedná o tzv. phishing.

Mezi hoaxy najdete nejčastěji: varování (smyšlená, ostatní), petice a výzvy, prosby o pomoc (neaktuální, vymyšlené), fámy o mobilech, snadné zisky (často př. “klikačky”, kde se jedná o polopravdu, práce z domova atp.), vysoce nebezpečný a bankovních účtů se týkající výše popsaný tzv. phishing (též rybaření, či rhybaření), loterie, ochranné zprávy a polopravdy či částečné pravdy.

Pokud máte podezření, že příchozí e-mail je hoax, nejlepší reakcí, kterou můžeme doporučit, je podívat se na webové stránky: www.hoax.cz, kde dohledáte většinu známých podvodných zpráv. Anebo zadejte specifický kus z textu do libovolného vyhledávače, doporučujeme www.google.cz, kde o něm v příslušných odkazech jistě najdete podrobnosti. Tím, že prosebný mail nepošlete, budete méně zatěžovat internet a také své přátele, které v dobré víře uvádíte v omyl. Anebo se vyhnete šíření nebezpečné informace, která může způsobit i velké problémy. Nyní však věříme, že i ti, kdo náhodou nevěděli, co je hoax, jsou v obraze, tím pádem budou mít podvodníci a vtipálci smůlu.

Redakce