Je rok 2009… Opravdu?


Samozřejmě, že podle našeho klasického kalendáře rok 2009 skutečně je, o tom není sporu, ale jak by to bylo, kdybychom náhle převzali jiné historické letopočty? V jakém roce bychom dnes v tom případě žili? Zajímavá otázka, na její odpověď nahlédneme do nejznámějších z historických kalendářů. Bereme v úvahu, že by daný rok, jímž kalendář začíná, byl rokem nula, respektive jedna.1. září bychom mohli začínat neuvěřitelný rok 7517, tak by to bylo aspoň podle byzantského letopočtu, který se počítá od 1. 9. 5508 př. n. l.; datum bylo vypočteno na základě časových údajů v Bibli, podle něhož v té době došlo ke stvoření světa.

Nebo by se od 1. ledna již psal rok 6722, pokud bychom za svůj zvolili astronomický letopočet, počítaný od 1. 1. 4713 př. n. l., tj. od doby, kdy se shoduje několik astronomických cyklů (počítáno ve dnech).

7. října by byl čas k oslavě roku 5770, jak stanoví židovský letopočet; ten se počítá od 7. 10. 3761 př. n. l., mýtického stvoření světa.

Bylo-li by libo slavit Nový rok 13. července jako rok 5123? Pak se stačí přiklonit k letopočtu starých Mayů, ten se, pro nás z neobjasněných důvodů, počítal od 13. 7. 3114 př. n. l.

Poměrně známý je také starořecký “olympijský” letopočet, podle něhož by se 1. července slavil rok 2785, letopočet se počítal od 1. 7. 776 př. n. l., tj. od konání prvních olympijských her.

Letošní červnový letní slunovrat by mohl být počátkem roku 2762, tak by rok aspoň stanovil římský letopočet, počítaný od 21. 6. 753 př. n. l., což je údajné datum založení města Říma (též “ab urbe condita”).

Rok 2009, tj. náš aktuální a z historie převzatý křesťanský letopočet – se počítá od 1. 1. roku 1, údajného (a nesprávně vypočítaného) narození Ježíše Krista (označuje se obvykle Anno Domini, zkr. AD, což znamená léta Páně).

Jedenáctý červenec či spíše srpen, by mohl odstartovat nový rok 1457 a psal by se podle starého arménského kalendáře, počítaného od 11. 7. (po úpravě ve 12. století od 11. 8.) roku 552.

A máme zde také známý kalendář islámský, opět začíná v červenci, jako některé předešlé, ale pro změnu tentokrát 16. 7., kdy se počítá rok 1387, tolik let uplynulo od 16. 7. 622., tedy Mohamedova útěku z Mekky do Medíny (tzv. hidžra).

Nejmladším z letopočtů, které jsme do srovnání vybrali, je pak francouzský republikánský letopočet, počítá se od rovnodennosti dne 22. 9. roku 1792, vyhlášení Republiky (používal se do 1806), tudíž 22. září by se psal teprve rok 217.

Zdroj: Wikipedie

-red-