Jak je to s výdrží CD a DVD?


V posledních letech jsme si zvykli zálohovat všelijaká důležitá data nebo př. fotografie na kompaktní disky – CD a na DVD. Ukládáme je s pocitem, že až se k nim za několik let vrátíme, tak na nich data v pořádku najdeme. Tak jako třeba na starých deskách či magnetofonových páskách, které také zub času ohlodává, ale spíše než smazáním dat z hlediska časového zpravidla dříve utrpí častějším používáním či mechanickým poškozením. Životnost záznamů na magnetofonovém pásku je kolem třiceti let. To by samozřejmě mohlo platit i v případě CD a DVD, ale může se vám lehko stát, jak potvrzují poslední výzkumy v této oblasti, že po několika letech nám tyto domnělé trvanlivé archivy své nastřádané poklady zkrátka nevydají.


Platí to bohužel u nemalé části dnes běžně dostupných CD a DVD nosičů. I při uschování CD a DVD v konstantních laboratorních podmínkách, za stálé teploty a vlhkosti vzduchu, dochází až u 15% disků po jednom roce po vypálení k zásadním změnám, které mohou způsobit chybné čtení, ba až nečitelnost dat na disku. U zbylých 85% jsou tyto změny jen nepatrné, ale i zde určité změny jsou, nemají však přímý vliv na čitelnost dat. Zmíněných patnáct procent rozhodně není zas až tak nízké číslo. Všechny zjištěné okolnosti ukazují na fakt, že se tato dvě média na dlouhodobé ukládání dat příliš nehodí.

Pokud chcete mít přece jen trochu více jistoty, vybírejte disky s vylepšenou technologií, které jsou označovány Platinum. U obyčejných CD a DVD pak platí, že kvalitnější jsou ty, které nejsou namodralé, ale spíše bezbarvé, což svědčí o jiné použité technologii. “Bezbarvé” se zásluhou svého složení ukazují jako odolnější. To neplatí pouze v případě výše zmíněných disků Platinum, které rovněž mohou mít namodralý nádech. V případě nekvalitního složení disků dochází jednoduše k tomu, že se časem stírají rozdíly mezi světlými a tmavými ploškami a pro laserový paprsek se tak stanou neodlišitelnými, a tím pádem i nečitelnými.

Někdejší první disky CD a DVD byly kvalitnější, protože byly vyráběny z jiných materiálů než dnes, ale také byly výrazně dražší. Nové materiály, které umožnily jejich zlevnění, tudíž také způsobily jejich určitou degradaci. V blízké budoucnosti jistě přijdou (a již přicházejí) nové technologie ukládání dat. Pokud chcete snížit současné riziko na minimum, ukládejte si důležitá data na více disků různých druhů. Aspoň do doby, než je jednou budete moci soustředit na jiné, pravděpodobně obsahově mnohem větší a snad konečně i trvanlivější médium.

Zdroj: Wikipedie

Redakce