Jak zacílit na vyšší pracovní post?


Obvykle jsou mezi námi dva základní typy osobností, jedny jsou raději a pracují lépe, pokud jsou vedeny, druhé jsou úspěšnější v řídících pozicích jako manažerky či šéfové na různých úrovních. Vyšší posty znamenají více zodpovědnosti, obvykle méně času, ale na druhou stranu i různé bonusy, vyšší plat, služební auto, notebook či aspoň mobil. Možná právě ve vás dříme budoucí kvalitní šéfka, jen jste dosud nesebrala odvahu zvednout rukavici vhozenou do ringu a o podobný post se ucházet. Třeba se nějaká řídící pozice uvolní již brzy a mohla byste se o ni ucházet. Jak postupně a dlouho před tím přesvědčit okolí, že právě vy se na danou pozici hodíte nejlépe?


Rozhodně je třeba vynaložit dost úsilí na to, abyste dobře poznala místo, kde pracujete a přemýšlela, co byste případně dokázala uskutečnit a změnit k lepšímu, kdybyste mohla. Inspirovat se můžete například u konkurence. Ale pravděpodobně máte dost nápadů i vy sama. Občas na nutnost změn zlehka upozorněte, nikdy však neodhalte celý plán, aby jej za vás nezrealizoval nakonec někdo jiný a nepředběhl vás. Samozřejmě v případě, že je vypsána nějaká soutěž či je stanoven určitý úkol, neváhejte a přihlaste se se svým projektem.

Aktivní buďte také v oblasti mezilidských a pracovních vztahů. Snažte se blíže poznat kolegy v širším okolí a navázat s nimi dobré vztahy, stejně jako s kolegy přímo na pracovišti, to je samozřejmé. Projevujte zájem o ně jako o osobnosti, ale rovněž o jejich pracovní úkoly. V rámci možností přispějte radou, pochvalte nebo i upozorněte na drobné pochybení – ovšem s citem. Stýkat se s nimi je dobré i na neformálních akcích mimo pracovní prostředí. Oblíbenost vám vždy přinese plusové body.

Rozhodně není na škodu vycházet dobře se šéfem, mohl by to být on, kdo vás třeba jednou doporučí na lepší pozici nebo jako svou nástupkyni, pokud bude odcházet. Ale i přesto to se zájmem o nadřízené příliš nepřehánějte, okolí by to mohlo brzy nést s nelibostí a jednou by se to mohlo obrátit proti vám. Buď v podobě pracovní “neposlušnosti”, až budete stát nad nimi, případně přímo znemožněním vašeho kariérního postupu.

Kvalitní pracovník, a tím spíše šéf, by měl věnovat dostatek času také svému dalšímu vzdělávání. Přihlaste se proto na dostupné kurzy, které by vám mohly pomoci. Nemusí to být přímo kurzy manažerské, ačkoliv samozřejmě i tuto možnost máte, zvolit můžete i klasické kurzy počítačové, jazykové a samozřejmě odborné, v rámci profese, kterou vykonáváte dosud. Čtěte odborné články a periodika. Získané znalosti následně také využívejte v praxi. Berte na sebe i náročnější úkoly.

Všechny výše uvedené kroky povedou k vašemu zlepšení a zviditelnění. Nyní již budete potřebovat jen trochu štěstí, aby byl brzy vypsán konkurz na vhodnou vyšší pozici. A pokud se tak nestane na vašem soudobém pracovišti, možná se něco doslechnete od vašich nových přátel, kde hledají někoho, jako jste vy, případně můžete zkoušet výběrová řízení i v jiných firmách. S nově osvojenými znalostmi a zkušenostmi budete pro ně rovněž mnohem přesvědčivějším a zajímavějším uchazečem.

Redakce