Třináctá komnata


Odemknutí, odhalení třinácté komnaty, tedy něčeho, co má zůstat skryto nebo je aspoň dlouhou dobu skrýváno, zajímavě ilustruje například povedený projekt České televize 13. komnata, kde se poodhalují různá bolestná místa a tajemství ze životů známých osobností. Člověk na jejich příkladech zjišťuje, že v mnohém, co kdy prožil a prožívá, není sám, a že i “slavní” jsou jen lidé se svými radostmi i trápeními. A takové poznání je osvobozující, stejně jako je existence třinácté komnaty pro nás svazující. Blízké tomuto vyjádření je rovněž: mít kostlivce ve skříni.


Proč se říká třináctá komnata? Jak je známo, číslo 13 je v mnohých zemích považováno za nešťastné, přinášející smůlu. Existuje dokonce fóbie, chorobný strach z třináctky, tzv. triskaidekafobie. Číslo 13 se tudíž často vynechává v číselných řadách, například hotely nemívají 13. podlaží nebo sportovci nedostávají takovéto startovní číslo. A když je pátek třináctého, je z pohledu pověrčivých lepší nevystrčit nos.

Samotný termín třináctá komnata má však nejspíš původ “pohádkový”, stačí si vzpomenout, že v pohádkách bývá dvanáct komnat a třináctá je uzamčená. Pokud pohádková bytost neovládne svou zvědavost, poruší zákaz a odemkne ji, tak se jí obvykle stane něco špatného, co musí záhy napravovat, nebo někdy také odhalí velké tajemství. Z notoricky známých pohádkových příběhů tak dodnes třináctá komnata setrvává v našem povědomí jako symbol velkého tajemství, ke kterému je zakázán přístup. Jen byla působnost tohoto symbolu přenesena do běžného života.

Tajemství třinácté komnaty je zpravidla dobré ctít, protože někdy skrývá věci, které by nás samotné mohly hodně zasáhnout. Může jít o tajemství rodinná, vztahová, o různé poklesky, trápení a stále živé rány, které uzamčením aspoň částečně ztrácí na své intenzitě. Po odemčení a odhalení se však obvykle vrací v intenzitě nové, a to tím spíš, když zasáhnou i toho, kdo danou věc odhalil. Kdyby ten, koho se to týká, nepředpokládal, co dané skutečnosti způsobí, neměl by důvod cokoli skrývat.

Třináctá komnata pro někoho skrývá také různé fobie, někdo se bojí hadů, uzavřených prostor, jiný pavouků, někdo bolesti… Každý jsme jiný a každý by také mohl podat své vysvětlení, co podle něho termín třináctá komnata znamená. Máme ji však snad každý. Úzkostlivě jsme zahodili klíč a doufáme, že jej nikdo neodhalí, a pokud ano, tak jedině až po hodně dlouhé době, kdy její otevření nezpůsobí obávaný výbuch, ale jen sotva slyšitelné pšouknutí…

Redakce