Otazníky kolem L-Carnitinu a spalování tuků


Někteří odborníci jsou skeptičtí a říkají, že nemají dostatečné podklady, jiní L-Carnitin doporučují jako vhodný doplněk stravy v případě, že jste aktivní sportovec, nebo se zvýšenou tělesnou aktivitou snažíte o redukci tuků. Carnitin (kromě L-Carnitinu existuje ještě jeho tzv. optický izomer D-Carnitin, který však se pro své jiné vlastnosti jako potravinový doplněk nevyužívá) je hojně skloňován v souvislosti s podporou spalování tuků při tělesné aktivitě. Což znamená, že pokud někdo drží pouze redukční dietu a nezvýší přitom pohybové aktivity, carnitin mu zcela zjevně sice neuškodí, ale ani nepomůže.


Název carnitin vznikl z latinského slova caro (2. pád – carnis), tedy maso, jelikož právě v něm, respektive ve svalovině, byl nalezen. Z odborného hlediska je L-Carnitin je látka, která se podílí na přenosu mastných kyselin z cytosolu (tekutá složka buňky, která spoluvytváří vnitřní tekutou buněčnou cytoplazmu) do mitochondrií (části buňky, které zajišťují buněčné dýchání), kde jsou oxidovány, tj. okysličeny, čímž se pozmění jejich chemické složení tak, že upravené mastné kyseliny nyní mohou projít mitochondriální membránou, což v původní podobě možné nebylo. Opakem zmíněné oxidace je pak syntéza mastných kyselin, které tělo využívá k ukládání energie (při níž jakožto úschovny energie vznikají lipidy, což jsou – zjednodušeně řečeno – tuky). L-Carnitin se tvoří v játrech z aminokyselin lysinu a methioninu, obzvláště hojný je pak ve svalech.

Laicky řečeno L-Carnitin zajišťuje přenos mastných kyselin do zmíněných mitochondrií, což je místo jejich spalování v buněčných strukturách. Účinný je však pouze při zvýšené fyzické aktivitě a působit začíná zhruba po 30 minutách aktivního pohybu. Z čehož vyplývá, že takto podporuje činnost metabolismu a spalování tuků, což je pro mnohé z nás vysněný cíl při redukci nadváhy. Na druhou stranu však mnozí vědci tvrdí, že v normálním lidském těle se obvykle vytváří L-Carnitinu dostatek, a na řízení jeho využití zvýšená dávka, podávaná formou potravinového doplňku zvnějšku, nemá žádný výrazný účinek. Zatím je vše věcí sporu a čeká se na výsledky dalších seriózních studií.

L-Carnitin pro tyto výše uvedené domněnky, k nimž však stále chybí seriózní podklady, bývá propagován jako „spalovač tuku“. Doporučuje se sportovcům, jako potravinový doplněk při hubnutí či pacientům s onemocněním srdce nebo ledvin. Často bývá pro větší účinnost kombinován s dalšími látkami, které by údajně měly oxidaci mastných kyselin urychlovat.

Pokud se rozhodnete L-Carnitin využívat, dobře prostudujte, zda je připraven z kvalitních složek. Pravděpodobně víte, nebo záhy zjistíte, že jeho cena, respektive cena potravinových doplňků, v nichž je obsažený, se dnes vyšplhala do značných výšin. Obvykle používané denní dávky se pohybují od cca 500 mg denně výše. U nás se vyrábí několik druhů, s obsahem od 500 mg – až 1000 mg v jedné dávce. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a obohacování potravin o potravní doplňky, připouští v doplňcích stravy maximálně 1 gram denně. Zda L-Carnitin stojí za vyzkoušení, se musí rozhodnout každý sám.

Redakce