Když je žena úspěšnější než muž

Model, v němž je muž hlavním živitelem rodiny, dnes již není tak výrazně převažujícím, jako tomu bývalo dříve. Mnohé ženy se dnes dokážou na poli pracovním prosadit natolik, že se jim může dařit lépe než partnerovi. Pokud tato situace existovala ještě před začátkem vztahu a muž už má aspoň povědomí, do čeho jde, vztah to nemusí zásadně ovlivnit. Jiná situace nastává, když se ženě začne dařit až v průběhu vztahu. To může být citelný zásah pro mužské ego a nemusí se s tím vždy vyrovnat. Úspěšné ženy tak sice sbírají vavříny pracovní, ale v životě osobním se jim už zdaleka tolik dařit nemusí, pokud jim nestačí mít jen vydržovaného milence, ale skutečného partnera.


Žárlivost na partnerčin úspěch rozložila už nejeden vztah. Na počátku bývá i určitá hrdost, že se ženě tak daří, ale starý model, že by to měl být muž, kdo svým přičiněním zabezpečí rodinu a partnerku, a z něho vyplývající pocit méněcennosti, pokud to tak není, však mají muži ještě stále hodně pod kůží. V dnešní době se svým způsobem ocitají ve zcela nové situaci a cítí se jí být dokonce až ohroženi.

Muži také negativně vnímají, že partnerka nemá tolik času na domácnost a že je to někdy paradoxně spíše ona než on, kdo odkládá založení rodiny. A pokud si pořídí dítě, rychle se vrací do pracovního procesu, aby neztratila důležité kontakty, a pro dítě sjednává například ošetřovatelku. Muž, který kvůli tomuto kolotoči není v centru ženina zájmu, se tak cítí zaskočený a stahuje se do sebe nebo hledá různé únikové cesty.

Může to být v krajním případě i alkohol nebo milenka. Často také muž verbálně snižuje ženiny úspěchy, kariérní postup nepovažuje za tak moc důležitý a nesmyslné koníčky prý ženě nic nepřinášejí. Zčásti nevědomě tak volá po jejím zájmu, pokud však například u milenky najde to, co mu doma schází, příliš dlouho se nerozhoduje a odchází. Pracovně úspěšná žena se tak může jednoho dne vrátit do prázdného ybtu, aniž by si včas uvědomila, že už dlouho něco nebylo v pořádku.

Existují však i světlé výjimky, muži spíše rodinného typu, kteří nakonec bez dlouhého rozmýšlení převezmou péči o domácnost a děti, takže se partnerské role postupem času přehodí. Dokonce to pro ně může znamenat životní naplnění a jsou rádi, že břímě obživy bylo sňato z jejich ramen.

V jiném případě je třeba hodně sebevědomého muže, aby unesl partnerčiny úspěchy a zvládl to bez stopy specifického druhu žárlivosti. Takový muž pak netrpí strachem, že jej žena nemiluje a že pro ni není důležitý. Nemá potřebu situaci komentovat mezi kamarády a případné posměváčky, směřující k tomuto tématu, jednoduše rázně utne. Sám se umí zapřít a často si časem dokáže rovněž vybudovat slušnou pozici, nebo se díky ženiným úspěchům může věnovat práci, která není možná tolik finančně honorována, ale jeho baví a je v ní spokojený.

Muž by měl pochopit, že pro ženu je její kariéra sice také dnes důležitější než dříve, ale není natolik důležitá, aby nepotřebovala silné citové zázemí, které vždy ocení a partnera pro jeho pochopení bude velmi milovat. Ženy se dnes tímto způsobem rovněž staví čelem k realitě, že “šťastně až do smrti” už dnes zdaleka nemá takovou váhu jako dříve a musí se zkrátka umět o sebe postarat. Ženy by si na druhou stranu měly uvědomovat, jak těžké to pro partnery po jejich boku může být, a proto jim o to víc projevovat díky a chválit je za vše, co pro ně dělají. A pozorovat signály, které muži vysílají, aby mohly včas zkusit zasáhnout a změnit, co změnit lze. Nejen partner se musí “naučit” žít vedle své úspěšné ženy, ale také partnerka by měla v této situaci hledat co nejlepší cestu, aby nakonec nezůstala sama mezi slavnými, ale chladnými a neživými oceněními.

Redakce