Antioxidanty – látky chránící zdraví


Některé procesy, které probíhají v našem těle, by se daly připodobnit k jedné velké chemické továrně. Proto není divu, že když se mluví o potřebě ozdravění těla, slýcháme termíny, které připomínají hodiny chemie, při nichž jsme v různých baňkách a zkumavkách testovali, jak na sebe různé látky působí a co vzniká jejich sloučením nebo naopak separací. Oxidace je velmi významný chemický proces, jeden z nejdůležitějších pro nás život, jedná se o známé “okysličování”. Je však třeba ohlídat, aby se tento proces v našem těle odehrával na správných a nikoli na nežádoucích místech. A toto hlídání je možné podpořit za pomoci látek, které se nazývají antioxidanty. Ty tělu dodáváme prostřednictvím stravy.


Antioxidanty jsou tedy látky, které omezují proces oxidace v organismu nebo směsích, kde se vyskytují. Oxidace způsobuje například známé “žluknutí” tuků (másla, rostlinných olejů), což je proces znehodocující a tudíž nežádoucí. Proto se do potravin přidávají látky, které tento proces znemožní nebo alespoň oddálí. Podobně to funguje i v našem těle. Antioxidanty pomáhají chránit organismus před vlivem volných radikálů, které ničivě působí na buňky tkání a orgánů. Tímto ničivým působením volných radikálů dochází k rychlejšímu stárnutí a opotřebování organismu. Pokud je však v těle dostatek antioxidantů, dokáží těmto nežádoucím chemickým procesům zabránit.

Volné radikály se spolupodílejí na vzniku a rozvoji civilizačních chorob, nemocí srdce, cév, ale i cukrovky, nádorových onemocnění, šedého zákalu a podobně. V našem těle vznikají právě jako určitá daň za civilizaci, respektive za negativní jevy, které ji doprovázejí: znečištěné životní prostředí, chemikálie ve všech průmyslových odvětvích včetně potravinářského, které jsou obsaženy rovněž ve vodě i ve vzduchu. Množství radikálů zvyšuje aktivní i pasivní kouření, ale i psychický stres.

Výzkumy ukazují, že nejúčinnější jsou antioxidanty přirozené, které najdeme především v ovoci a zelenině. Partří k nim většina vitamínů (vitamín A, E, C, B2 nebo B15),
rostlinná barviva (př. karotenoidy, některé třísloviny a polyfenoly), stopové prvky, zejména některé sloučeniny selenu, zinku, manganu a mědi, koenzym Q10 nebo aminokyseliny (glutation, taurin). Chemické přípravky, jako například vitamínové tablety a jiné potravinové doplňky, nemají zdaleka takový účinek. Poslední výzkumy naopak ukazují, že u některých antioxidantů dochází při jejich dlouhodobém užívání v “čistém stavu” k tzv. zvratu antioxidantu, kdy se jeho antioxidační účinek změní v prooxidační, a to je jev vysoce nežádoucí. U antioxidantů přijímaných přirozenou cestou žádný podobný zvrat zaznamenán nebyl.

Prevence proti nadměrnému množství volných radikálů je v zásadě velmi prostá: nekouřit a vyhýbat se zakouřeným prostorům, konzumovat dostatečné množství ovoce, zeleniny a vlákniny, a přitom se stravovat vyváženě a střídmě, omezit příjem tuků na 30% hranici energetické spotřeby, čímž se rovněž snáze podaří udržovat přiměřenou tělesnou hmotnost. A to je vedlejší účinek jistě velice žádoucí.

Redakce