E-learning a skypování


Je to tak, angličtina vládne světu informačních technologií a některé termíny, ač již jsou poměrně vžité, přesto raději upřesním. E-learning je způsob výuky, který probíhá prostřednictvím elektronických médií, například internetu, ale také výukových programů na CD či DVD. Skype je pak jedním z řady známých (internetových) programů pro komunikaci a telefonování v reálném čase. Je možné připojit i webkameru, takže se celkem snadno můžete se svým protějškem střetnout téměř doslova tváří v tvář. Kvalita přenosu hlasu i zobrazení závisí kromě použitého příslušenství také na rychlosti připojení, přičemž je důležitá nejen rychlost přenosu dat příchozích, ale v tomto případě i těch odcházejících.


V souvislosti s možnostmi, které nabízí internet, případně obecně k němu připojená různá elektronická (i mobilní) zařízení, narůstá procento těch, kteří dávají přednost výuce takříkajíc on-line. Můžete být na kterémkoli místě, kde se připojíte k internetu a můžete se v okamžiku stát například studentem cizích jazyků nebo účastníkem konference. Něco podobného stále častěji uvádějí do praxe i české firmy a vzdělávací zařízení.

Nedávno mě právě k tomuto dnešnímu zamyšlení inspiroval text jedné vzdělávací instituce, která nabízela možnost výuky cizcích jazyků s využitím zmíněného Skype komunikátoru. S lektorem se domluvíte na danou hodinu, kdy se vám, případně i několika dalším studentům, kteří se mohou připojit do jakési hromadné tele/videokonference, osobně věnuje. Samozřejmě nejlépe s využitím webkamery.

Takovouto výuku si dokážu docela dobře představit a bude jistě stále častější. Skutečnost, že nebude nutné pronajímat žádné speciální prostory, výuku výrazně zlevní. Kromě toho zde již byla řeč o možnosti připojení z kteréhokoli kouta světa, pokud je tam samozřejmě možnost připojení na internet. Ještě nějaký čas sice neovlivní pravděpodobně klasické školství, ale třeba se pletu a navzdory úředním překážkám, které si dokážu představit, by druhý a vyšší stupeň škol mohl zvolna dostat aspoň zčásti zcela jinou podobu. Tento trend s větší pravděpodobností však ovlivní zanedlouho výuku na školách vysokých, kde by se již první vlaštovky jistě najít daly.

Opět se tedy doširoka otevírá cesta, která zvýšuje náš komfort a pohodlí, na druhou stranu však přináší diskuzi, zda nás postupně od sebe ještě více neoddělí a nevzdálí. Přímé setkání s druhými lidmi ani ten nejlepší videopřenos, třeba jednou i ve 3D, nenahradí. Takže na jednu stranu buďme rádi za nové možnosti a na stranu druhou je užívejme s rozvahou.

Redakce