Samota žen a mužů


Narůstajícím trendem poslední doby je nejen odkládání svateb a dětí do pozdějšího věku, ale také setrvávání bez dlouhodobého partnera a závazků i mezi soudobými třicátníky a staršími, jedním slovem se tento stav označuje anglickým single, tj. jeden, sám. Někdo se do tohoto stavu dostane po předchozích nepříjemných zkušenostech, jiný nemá jednoduše štěstí s navázáním trvalého partnerského vztahu, další skupinu pak tvoří ti, kterým daný stav vyhovuje, raději svůj život věnují zajímavé práci a cestování a obvykle nemají problém najít pro všechny tyto kratochvíle, včetně milostných, příležitostného, podobně smýšlejícího partnera.Podle dlouhodobých statistik údajně tento samostatný život poněkud zkracuje lidský život. Je ale pravdou, že (pochopitelně) neexistují statistiky, které by popsaly, jak na tom jsou generace v posledním dvacetiletí, kdy došlo k výraznému nárůstu mužů i žen, kteří žijí o samotě, jenže za podmínek, které pro dřívější “single” vůbec nepřipadali v úvahu. Ještě před několika lety bylo na ty, kdo žili sami, bráno poměrně přísné měřítko, zvlášť pokud se jednalo o ženy. Muži byli staří mládenci a ženy byly (a pohříchu ještě někdy jsou) označovány nelichotivým přídomkem staré panny. To byl poměrně značný útok na psychiku, kdežto v současnosti už se nad tímto jevem okolí příliš nepozastavuje, jistý tlak může být veden jedině ze strany rodiny, od generačně starších rodičů a prarodičů, kteří se na tuto záležitost dívají po svém. Ale i zde se mnohé změnilo.

A jak je to se samotou mužů a žen po rozchodu? Třebaže by se mohlo zdát, že ženy hledají vždy po rozchodu nějaký nový vztah spíše než muži, kteří jako zmínění staří mládenci výrazněji neztrácejí společenský status, pravda bývá spíše taková, že jsou to muži, kdo dlouho sami nevydrží (nebavíme-li se o zapřísáhlých starých mládencích a programových single) a poměrně záhy si nacházejí náhradu. Zvlášť pokud již vyletěli z rodičovského hnízda, postrádají totiž často někoho, kdo by jim poskytl určité zázemí, na které jsou zvyklí a které je pro ně pohodlné. Mohou se pak opět v klidu věnovat svým pracovním povinnostem a upadají méně do depresí, které zažívají, pokud jsou bez partnerky.

Ženy v tomto ohledu jsou samostatnější a celkově samotu snášejí lépe. Po rozchodu si častěji dopřávají nějaký čas na regeneraci a načerpání nových sil. Některé ženy si v té chvíli, poté co je přebolí porozchodový šok, dokonce život teprve začnou řádně užívat. Pokud se žena dostane do této situace a je přece jenom trochu bezradná, nejlepším řešením pro ni je navázat opět intenzivnější kontakt s přáteli a hledat třeba i nějaké nové, což se nejlépe daří při různých zájmových, vzdělávacích a sportovních aktivitách. Cestování do různých koutů světa, kterého si obvykle v hojné míře užívají single, také stojí za zvážení. Ostatně tam všude můžete potkat nejen nové přátele, ale i novou lásku.

Možná v té době nastává ideální čas zaměřit se na změnu pracovního místa, zvlášť pokud vám dlouhodobě nevyhovuje (partner vás nyní nebude v tomto směru ovlivňovat) nebo se pokusit dosáhnout povýšení, rekvalifikace či aspoň zvýšení platu. Všechny tyto činnosti a snahy vám pomůžou zvýšit sebevědomí, které bude dobrou devizou do nového vztahu, případně pozitivním podnětem i ve chvíli, kdy se rozhodnete, že život o samotě vám nyní v podstatě vyhovuje.

Single život má své nesporné výhody, ale také mnohé potíže, například připlácení jednolůžkových pokojů (ne vždy lze vše lze vyřešit cestováním s přáteli) a vůbec celkově zvýšené životní náklady (samostatné bydlení i stravování vyjde vždy dráž). Ženám navíc rychle odtikávají biologické hodiny, takže nemohou příliš dlouho odkládat narození dítěte, které navíc v pozdějším věku nese s sebou zvýšená zdravotní rizika. Volba je tedy v zásadě dvojí, single život s jeho volností, ale dost možná bez založení rodiny, nebo naopak veškeré napnutí sil pro vytvoření a udržení partnerského vztahu, s nímž obvykle přichází, ale nemusí, jedno z velkých naplnění ženy, a to je mateřství a rodičovství. V dnešní době je volba na každém z nás.

Redakce