Zatíženost vztahu z minulosti


Pokud vstupujete do manželství, máte v současné době přibližně šanci jedna ku jedné, že vaše manželství přetrvá, nebo se po blíže neurčeném čase rozpadne. Podobné je to i v jiných zemích západního světa. Mnozí z těch, kterým se nedaří setrvat v dlouhodobém vztahu, si z minulosti přinášejí vzor ve svých rodičích. A nejedná se pouze o stigma rozvodu, statistiky ukazují, že na podobu partnerského vztahu mají vliv i další faktory. Manželky alkoholiků v padesáti procentech případů měly otce alkoholika. Týrané ženy v čase dětství a dospívání byly z více než z 30% svědky násilí mezi svými rodiči. Týrané a zneužívané děti v budoucnu čekává buď kontinuálně pokračující zneužívání nebo i změna jich samotných v agresory. Svobodné a rozvedené matky rovněž v nemalém procentu případů vyrůstaly bez otce.Vzory z dětství jsou tedy mnohdy poměrně silné, zvlášť pokud jsou spojeny s traumatizujícími zážitky. I rozvod totiž může proběhnout v klidu a s rozumným řešením a samozřejmě s velkým ohledem na dítě, nebo jako velký boj mezi dvěma dříve se milujícími bytostmi, do kterého bývá dítě někdy zavlečeno jako předmět sporu, což v něm nutně zanechá mnohem výraznější zmatek. V obou případech si nicméně dítě do života přenáší poselství, že dlouhodobý vztah je dost možná utopií, a právě proto jednou samo ve vlastním vztahu selže, nebo bezděky zvolí partnera, u kterého je riziko selhání od počátku vysoké. Jiní volí místo manželství život “na psí knížku”, který jim umožní cítit se méně pod tlakem případného rozvodu. Jedním z hlavních důvodů, proč se vztah v těchto případech rozpadá, je pak v obou případech obvykle “lámání hole” při výskytu první větší krize.

Po rozvodu nebo někdy také při tragické ztrátě otce chybí v rodině otcovský vzor (pokud po rozvodu dítě zůstane u matky, což je však dosud nejběžnější praxe), který jen výjimečně nahradí případný nový partner. Jako ve všech případech je velmi individuální, jak tato situace ovlivní každého jedince. Zklamaná matka může svým pesimistickým názorem na muže a odmítáním existence fungujícího vztahu, zanést do dětské a dospívající dušičky stejný pohled na věc. Vstup do partnerského vztahu s pochybnostmi o šanci na jeho setrvání se pak stává už od počátku pomyslným prvním hřebíčkem do jeho rakve. Ke zvrácení této skutečnosti je nutno naučit se důvěřovat, i když je to mnohdy velký boj sama se sebou. Některé ženy bez otcovského vzoru zase později hledají otcovské zázemí u svého budoucího partnera, a proto je nacházíme v náručí i výrazně starších mužů.

Dominantní matka nebo dominantní otec také nezřídka předurčují, jakého partnera si jednou dospělé dítě přivede. Dívky volí velmi často po vzoru otce, na základě vzorců jednání své matky, takže mají-li v sobě matčin submisivní vzor, jednou je nejspíš uvidíme po boku partnera, který bude rovněž výrazně dominantním. Jen menší část dívek se naopak tomuto předurčení vzepře a naopak samy se snaží ve vztahu prosadit v dominantní úloze. Submisivní muže si pak hledá rovněž žena z rodiny, kde měla vládu ve svých rukou matka. Největším rizikem je, pokud tato dominance, která však bývá v tom případě spíše ukázkou vnitřní duševní slabosti, přeroste v domácí násilí.

Domácí násilí je skutečnou hrozbou pro vztah a jedním z nejhoršího, co vás ve vztazích může potkat. Další jsou vztahy s různě nemocnými a psychicky labilními jedinci, alkoholiky, notorickými záletníky, gamblery atp. Krajní agrese a ponižování do normálního vztahu nepatří, a tento vzor je velmi rizikovým vkladem do života. Ženy jej pak přijmou jako bezmála svůj úděl, když nebyly svědkem normálního fungování vztahu, a samy si najdou odpovídajícího trýznitele a tyrana. Případně se vzbouří, ale pak to dělají vesměs jim známou agresivní cestou, proto se mohou stát tyrankami samy.

Život má tedy na nás připravené různé záludné pasti a pastičky, s nimiž je třeba bojovat racionalitou, důvěrou v sebe sama, bez ukvapenosti při rozhodování o vlastní budoucnosti, kdy někteří z rodinného “pekla” unikají rychlým uzavíráním vlastních manželství. Je důležité stanovit, jaké vlastnosti u partnera nemíníte tolerovat a dobře pozorovat všechny náznaky jednání, které by naznačovaly, že jste se v jeho případě zmýlila a sáhla vedle. Život však nás dokáže mnohdy zaskočit, a pak není nad odbornou pomoc zvenčí. Pokud vás provázejí jakékoli pochybnosti o tom, co je a co není na vašem vztahu v pořádku, obraťte se včas například do manželské poradny, kde se věnují i svobodným párům.

Redakce