Když se otáčí za každou sukní


Lovecký instinkt mužů prakticky nikdy nespí a fakt, že se muži rádi ohlédnou za pohlednými ženami, je prostě dán. Není třeba z toho hned vyvozovat pro sebe nějaké katastrofické scénáře a ukvapené závěry. Zná to snad každá žena. Kromě prvních dnů čerstvé zamilovanosti, kdy ten váš má skutečně oči jen pro vás, později si stále více všímáte, jak jeho oči plují prostorem ve směru, kde stojí nějaká atraktivní či sporadicky oblečená žena. Toho pohledu si nelze nevšimnout. Ženy zajímavé muže kolem sebe ostatně také nepřehlížejí, jak by se mohlo snad zdát, pouze se na ně dívají poněkud jinak.Zatímco ženám byl vývojem dán širší zorný úhel, takže dění kolem sebe mohou pozorovat i z bočních úhlů, což je ve své podstatě poměrně nenápadné, muž je nucen podívat se na objekt svého zájmu přímo. Je to dáno specifickými potřebami z dávných dob. Zatímco žena se starala o rodinu a musela při své běžné denní činnosti mít dobrý přehled o tom, co se kde v okolí šustne, muž se musel především soustředit na lov potravy, a tak jeho soustředěnost je směřována jedním hlavním směrem.

Pokud se tedy chce i nyní muž podívat na nějaký svůj “lovecký objekt”, přitažlivou ženu, nestačí mu pozorovat ji úkosem, jak to mohou činit ženy, ale musí svůj pohled zaměřit přímo a tento pohled je tudíž okolím mnohem výrazněji zaznamenatelný. Současně tento rozdíl vidění dokládá, proč si žena mužova pohledu všimne, třebaže on sám se domnívá, že při něm zůstal nepřistižen.

Aby si svůj objekt mohl muž prohlédnout, musí se za ním mnohdy otočit celým svým tělem a činí tak často téměř nevědomky, nicméně rčení “otáčí se za každou sukní” rozhodně má své výše popsané opodstatnění. Některým ženám toto počínání přidělává vrásky na čele. Je však jasné, že je rozdíl, pokud se v její přítomnosti partner v jednom kuse za někým otáčí, což rozhodně nepozvedne sebevědomí žádné ženy, protože jeho pozornost vůči ní samé je tím pádem narušena a něco není v pořádku, a když se ohlédne jen občas. Navíc by muž měl vůči své partnerce zůstat stále velmi pozorný a občas na oplátku nadhodit obdivný kompliment na její účet, potom je i jeho pohled za jinou ženou snáze tolerovatelný.

Některé ženy to řeší tak, že při zachycení tohoto jeho pohledu i ony samy pozitivně ohodnotí druhou ženu, jako by šlo o pěkný obraz, čímž jej jemně upozorní, že si pohledů všímají, a často se jim tak podaří strhnout pozornost zpět na sebe, jiné taktně mlčí a nebo také reagují popudlivě až žárlivě, což však může rozhodit atmosféru schůzky a časem nahlodat celý vztah. Je ale třeba dodat, že pokud se muž otáčí za ženami bez přítomnosti své partnerky, není na tom nic zvláštního, navíc “co oči nevidí…”, jestliže však ve stejné míře nedokáže tomuto nutkání odolat po jejím boku a otáčí se za někým prakticky v jednom kuse, je to ukázka téměř až neuctivosti k partnerce vlastní. Pokud je navíc typem, který vůči všem jiným ženám hýří komplimenty, které jeho druhá polovička zaslechla naposledy v prvním týdnu známosti, nelze se pak divit, že ze strany ženy vztahu za chvíli zasvítí červená.

Redakce