Záhadné obrazce na planině Nazca

nazca_m
V polovině srpna 2007 postihlo jihoamerický stát Peru ničivé zemětřesení. Shodou okolností se v té oblasti pohybovala jedna z mých kamarádek s přítelem, jejichž odvahu vydat se do těchto vzdálených míst jsem obdivovala již před cestou, v ten okamžik však obdiv vystřídala velká obava. Dlouhé čekání na zprávy o jejich osudu navzájem sblížilo několik lidí, kteří znali je, ale ne už tolik sebe navzájem. Byla to má první zkušenost tohoto druhu a stále na ni vzpomínám. Naštěstí všechno dopadlo dobře, kamarádka se šťastně vrátila a rok poté se za svého přítele provdala. I když jejich výlet byl poznamenán tímto neštěstím, přivezli si spoustu krásných fotek a vzpomínek.Ne všechno, co vyprávěli, pro mě bylo úplnou novinkou, jihoamerická historie mě oslovovala již dávno a o tajemstvích, o nichž se zmiňoval v knížkách například známý Erich von Däniken, se četlo velmi příjemně. Třebaže nelze popřít, že mnohé z jeho úvah a podkladů stále oprávněně probouzí vášnivé spory, osobně se stavím spíše na stranu Dänikenových kritiků, ale určitý prostor pro možné tajemství ve mně probouzí příjemné lechtání v zádech. Däniken veškerá svá bádání postavil na hypotéze, že k rozvoji vyspělých předkolumbovských civilizací přispěli hlavní měrou návštěvníci z kosmu. Jednou z opor pro jeho tvrzení se staly také obrazce, které zdobí proslulou peruánskou náhorní plošinu Nazca a jež jsou viditelné pouze z letadla, potažmo z vesmíru. Pro něho i jeho následovníky se jednalo o naváděcí symboly pro přistání mimozemšťanů, tedy o jakési starodávné přistávací plochy.

Náhorní plošina Nazca, rozkládající se na ploše přibližně 500 km², je dnes pouštní oblastí. V období mezi 200 př. n. l. až 800 let n. l. zde však prokazatelně sídlili a půdu zemědělsky využívali Indiáni kultury Nazca, o jejichž kultuře je nám však kvůli neexistenci písemných památek známo jen velice málo, což ponechává prostor pro fantazii stejně jako to, že není známo, proč a jak kultura zanikla.

Vápencový či pískovcový podklad pod svrchní tenkou půdní vrstvou, kterou stačilo na kýžených místech pouze odkrýt, se stal vhodným tvůrčím podkladem, na kterém Indiáni kultury Nazca vytvořili na pouštní ploše více než 300 obrazců, vesměs o rozměrech až několika desítek metrů. Obrazce nejčastěji znázorňují zvířata, hmyz, ryby a ptáky, najdeme zde však i lidské postavy, geometrické obrazce, spirály a poměrně často také dlouhé rovné linie o délce až několika kilometrů. Proč je však Indiáni vytvořili, o tom už nezbývá, než se dohadovat. Obrazce vzhledem ke své rozloze nejsou ze země pozorovatelné a objeveny byly až ve 20. letech 20. století při leteckém průzkumu oblasti.

Vedle Dänikenova výkladu se jako nejpravděpodobnější jeví teorie, že obrazce měly rituální náboženský význam a sloužily jako způsob komunikace s nadzemskými bohy nebo jako obětina božstvům. Podle jiných se jedná o obrovský astronomický kalendář a jednotlivé dlouhé linie směřují k významným bodům na obloze. Méně pravděpodobnou je úvaha, že jde o zbytky zavlažovacího systému, proč by však kanály měly mít neúčelnou podobu zvířat? Teorií existuje celá řada a vzhledem k tomu, kolik staletí od tvorby obrazců uběhlo, a že neexistují písemné doklady, zůstane otázka původu obrazců velmi pravděpodobně nezodpovězena. Obrazcům tato skutečnost však pouze přidává na kouzlu a stala se jedním z řady důvodů, proč navštívit Peru.

-red-