Mezinárodní veletrh studentských firem


Mezinárodní veletrh studentských firem se bude konat na Výstavišti v Praze – Holešovicích od 25. března 2009 do 27. března 2009, pod záštitou pražského primátora a prezidenta České republiky. Vystavovatelé se sjedou z celého světa – od Ruska po Brazílii. Veletrh se každoročně stává přehlídkou budoucích nadějných podnikatelů z řad studentů středních škol. Fiktivní firmy zakládají studenti na stejném principu, jako se zakládají firmy skutečné, také jejich „podnikání“ odpovídá místnímu podnikatelské prostředí.Studenti zúčastnění v projektu zastávají ve zvolených firmách nejrůznější zaměstnanecké funkce a jejich počínání je řízeno profesorem. Mladí lidé tak mohou uplatnit své organizační schopnosti, jazykové a odborné znalosti a nenásilnou formou se dobře prakticky připravit na svá budoucí povolání. Veletrh je přehlídkou a zároveň prubířským kamenem jejich snažení.

Společnost Antre při OA Heroldovy sady veletrh připravuje společně se studenty Jedličkova ústavu a školy pro tělesně postižené hl. m. Prahy, V Pevnosti 4/13, 128 41 Praha 2 – Vyšehrad. Můžete se těšit na fiktivní obchody, bohatý kulturní program, soutěže či společenský večer. Soutěžit budou samozřejmě i návštěvníci v netradičních disciplínách.

Místo: Výstaviště Praha, Malá sportovní hala

Kdy: 25. 3. 2009 – 27. 3. 2009

Zdroj a více informací: http://skola.heroldovysady.cz/antre/

-red-