Kdy dítě poprvé promluví?


Vývoj, kterým prochází dítě od kojence, přes batole až po chodící a mluvící bytůstku je fascinující. Všechno, co se v jeho životě stane poprvé, je hodno zapamatování nebo zaznamenání a mnoho rodičů s úsměvem vzpomíná na první krůček, první zoubek a na první slovo. Na to se pamatuje nejlépe, protože první slovo není nutné psát někam do diáře nebo do kalendáře, to si jednoduše maminka, tatínek nebo i třeba babička, která byla u toho zázraku přítomna, zapamatuje. Dokonce v některých rodinách po letech občas vznikají drobné spory, jaké bylo to skutečně první slovo jejich ratolesti, zvlášť pokud je rodina početnější a vzpomínky na děti se různě smísí.Běžně se očekává, že dítě jako první slovo vysloví “máma” nebo “táta”, ale může dojít k překvapení, že dítě si vybere úplně jiné slovo, například jméno vašeho zvířecího miláčka, pejska, kočičky nebo třeba papouška. A to jednoduše proto, že jste na něj často volali a ten zvuk dítě upoutal nejvýrazněji. A kdy můžete tohle slavné první slůvko očekávat?

Nejpozději do třetího měsíce dítě začne vrnět a broukat, ale již mnohem déle předtím komunikuje s okolím a především s matkou za pomoci gest a pohybů. Zhruba do pátého měsíce začne používat již zvuky podobné řeči, v šestém měsící je začne kombinovat a bude také již zjevně reagovat na své jméno. Slovo, které může dávat smysl, uslyšíte pak nejdříve někdy kolem devátého měsíce. Bude to třeba zmíněné “mama” nebo “tata”, nebo i něco úplně jiného, jak jsme se o tom zmínili výše. Toto slovo pak bude velmi pravděpodobně dočasně používat pro více osob nebo objektů.

Jednoduchá slůvka, ovšem ne vždy ve zcela správné situaci, uslyšíte stále častěji od měsíce jedenáctého, příkladně “nene” či “pa”. Patnáctiměsíční dítě mívá již slovní zásobu čítající tak dvaceti srozumitelných slov. Začíná je také kombinovat a spojovat. Na padesát slov se dostává kolem osmnáctého měsíce a jeho výslovnost se stále zlepšuje. Je známo, že kluci bývají oproti dívkám v tomto směru o něco pomalejší.

Každé dítě se rozvíjí svým individuálním tempem, je třeba se mu v této fázi hodně věnovat, mluvit na ně, upřesňovat, opravovat, ukazovat a vysvětlovat, co právě děláte. Je samozřejmě třeba také všímat si způsobu dětské řeči, a pokud zpozorujete výrazné zadrhávání nebo šišlání, neúměrné vývoji dítěte, rozhodně navštivte logopedii, kde mohou pomoci odhalit a napravovat případnou vadu řeči.

Redakce