Konflikty mezi vámi


Konfliktům různých názorů, postojů, představ a hodnocení se mezi partnery nelze ve většině případů časem vyhnout. Pokud vše probíhá tak, jak by za dané situace mělo, partneři nerezignují na spolupráci a vzájemný konflikt vyřeší a dospějí k oboustranně přijatelné dohodě. Druhou možností pak je, že spor sice nevyřeší, ale dospějí k přijatelnému kompromisu, v podobě vzájemného respektování a tolerování odlišnosti názorů i hodnot.Co obvykle vyvolává konflikt? Bezdůvodné emocionální zvyšování a zesilování intenzity hlasu, užívání některých zdrobnělin a vulgarismů, porušování pravidel zdvořilosti a taktu, ale také charakteristické vyhrožování, přikazování, zakazování a výčitky, mlčení a smích v nevhodnou dobu, dvojsmyslná a ironická komunikace, špatně pochopený vtip aj. Někdy konflikt vyhrocují dokonce pasivní svědkové, před nimiž dohadující se dvojice či skupina hraje “divadlo”. V nejhorším možném případě jsou takto do sporu zatahovány jako nepřímí účastníci i děti, což by se stávat rozhodně nemělo.

Pokud už se nepodaří konflikt utlumit v samém počátku, je třeba se alespoň vnitřně snažit neklesnout na úroveň hrubostí a urážek, ale dospět k racionalizaci konfliktu. Najít jádro sporu a snažit se hovořit jen o něm. Bez osobních útoků, shazování druhého, nadávek a urážek. Ty k ničemu nevedou a jsou ve své podstatě destruktivní, kdežto spor jako takový může mít i pozitivní dopad, pokud je však k němu přistupováno jako k prostředku, který je sice krajní, ale jehož účelem je zlepšení situace, nápravy toho, kvůli čemu spor vznikl.

Samozřejmě je nutné se vyhnout zevšeobecnění a tvrdit, že napravit a změnit by se musel kompletně partner jako takový. Ve většině případů se spíše jedná o jednotlivosti: partner neudělal to, co bylo očekáváno, nebo naopak to, co udělal, se nesetkalo s pochopením. Na této rovině už je pak možno dále se bavit a dospět k řešení. Pokud však skutečně nevíte kudy kam a konflikt se stočil již jen k osobním útokům, pak raději odejděte, aspoň do vedlejší místnosti s tím, že se potřebujete uklidnit, a k jádru sporu se vrátíte, až budete schopni racionálního přístupu. Jak již bylo psáno výše, řešením může to být buď dohoda, nebo kompromis a akceptování odlišného postoje, ale toto vše by mělo být vyjasněno a zřetelně sděleno, aby to nevyvolalo konflikt opakovaný.

Redakce