Za prvními pohlednicemi


Elektronická média způsobila ústup veškeré listovní pošty. Papírové pohlednice, posílané jako památky z navštívených míst nebo blahopřání, rovněž v mnoha případech nahradily mobilní MMS zprávy, případně e-maily, nebo elektronické pohlednice, které ostatně můžete najít i zde na našem serveru. Pohlednicí se nazývá jedna z podob korespondence, na jedné straně má prostor pro obrázek, na druhou je možno napsat adresu a text. Obvykle jsou obdélníkové, najdete však i čtvercové, kruhové, trojúhelníkové i velmi netradiční tvary.První pohlednice byla podle všeho poslána v 70. letech 19. století. Spekuluje se o pohlednici ve Švýcarsku už roku 1862, ale prokazatelně doložitelnou pohlednici spíše ve svých schránkách mohli najít Rakušané v roce 1869. V Rakousku se totiž již v roce 1865 generálnímu poštmistrovi Heinrichu von Stephanovi podařilo za pomoci ministerského předsedy Emanuela Herrmanna prosadit ve Vídni návrh zavedení speciálních korespondenčních lístků. První z nich byly pak vydány zmíněného roku 1869 a Německo je zavedlo o rok později. Dvacet let poté byste na pohlednici již našli i francouzskou Eiffelovku. Objevu pohlednice jako takové předcházelo období používání ilustrovaných dopisních obálek v USA v polovině 19. století.

V roce 1889 spatřila světlo světa barevná pohlednice, tištěná nejčastěji podle malovaných předloh. První pohlednice měly na zadní straně pouze adresu a na přední obrázek i kousek místa pro text (ale nebylo to pravidlem, někdy bylo nutné napsat případný vzkaz přes obrázek), označovaly se také dopisnice. Používaly se až do roku 1905. Dnešní podobu obrázku na jedné a adresy a místa pro text na druhé straně dostaly v roce 1902 v Anglii. Fotografie se na pohlednicích objevily až kolem roku 1895, ale nebyly to stejné fotografie, jaké známe dnes, vytvořeny byly za pomoci speciální techniky, tzv. světlotisku.

Zlatá éra pohlednic vypukla před první světovou válkou, s jejímž počátkem také skončila. Je to období, kdy se mj. rozšiřuje také další epochální vynález, telefon. V této době, asi z úsporných důvodů, najdete na pohlednicích často bílé rámečky. Ručně kolorované pohlednice postupně vytlačují fotografie. Bývají spíše černobílé, které se tisknou až do 70. let 20. století, kdy výroba “černobílých” pohlednic prakticky končí. V 60. letech 20. století předešlé technologie nahradila současná technika ofsetu.

Moderní, tedy elektronickou pohlednici z našeho serveru, můžete odeslat přímo odtud.

Zdroj: Wikipedie

Redakce