Dítě, čtení a psaní


Některé děti rády zkoumají a objevují svět dospělých a jsou schopny se naučit číst, ba i psát ještě před nástupem do školních lavic. Dítě je v jeho snahách naučit se číst a psát dobré podporovat, ale rozhodně mu nic nenutit. Až se bude učit číst a psát v rámci pozdější školní docházky, bude to sice pro ně znamenat povinnost, ale lépe je přistupovat k tomu i v tomto období co nejhravěji. Hrou se dítě naučí nejvíce a nejrychleji.Malé dítě nejlépe připravíte na pozdější výuku častým společným čtením z bohatě ilustrovaných knížek, kde si spolu s vámi bude prohlížet obrázky. Probudíte tak jeho touhu po poznání a čtení knih bude brát jako běžnou součást života, kterou si samo musí osvojit, až přijde ten správný čas. Pokud dítě už umí malovat, ukazujte mu i písmenka, vždyť jsou to koneckonců také jenom grafické tvary. Velmi vděčné jsou kromě pohádek také dětské říkanky, případně písničky, které si je dítě schopné zapamatovat. Pohádka nebo básnička před spaním je kromě sbližujících chvilek i velkým vkladem do života a přístupu dítěte k učení a čtení. Rodičovské vzory hrají na počátku velkou roli.

V průběhu osvojování čtení a psaní se mohou projevit různé dysfunkce, jako jsou potíže se čtením – dyslexie, potíže se psaním – tj. dysgrafie, nebo se správným pravopisem – dysortografie. Všechny tyto problémy je potřeba poté řešit v úzké spolupráci se školou a při individuálním specializovaném vyšetření. Obrázky a různé dnes již běžně dostupné pomůcky, umožní dítěti snáze se vypořádat s každou z těchto obtíží, školství dnes navíc nabízí systém specializovaných tříd, které se lépe přizpůsobí pomalejšímu tempu dítěte. Na prvním místě vždy stojí motivace, což je větší stimul než donucovací prostředky. Na to je třeba nezapomínat ani v tomto případě.

Redakce