Kdy jsou muži ve vztahu spokojení?


Pokud načínáme téma spokojenosti druhých osob, v tomto případě mužů, bylo by jistě lépe dodat ještě slůvko “pravděpodobně”. Žádný stoprocentní recept se v pár větách sestavit nedá, přesto jsou určitá známá očekávání mužů v tomto ohledu, která partnerkám minimálně připíší výrazně plusové body, pokud si jich budou vědomy, zbytek už bude záviset na individuálních požadavcích každého jednotlivce.Muži a ženy mívají specifický pohled na očekávání druhých ohledně vztahů a sexu a domnívají se, že tak, jak to vidí samy, vidí to i druzí. Do života každého však vstupují i negativní předchozí zkušenosti i jejich nedostatek, případně různé vlivy okolí a vzory z domova a dětství. Nic však nelze paušalizovat, například po negativní zkušenosti s alkoholikem nelze jednoduše říci, že každý muž je alkoholik a bude se tak chovat. A to platí prakticky o všech negativech, která vztahy přinášejí. Někdy se dokonce očekávání druhých téměř obáváme, přitom to základní je velmi prosté.

Vztah svým způsobem stojí i padá na společné komunikaci. Porozumění, upřímný rozhovor, řešení problémů a nedorozumění, žádné okolky a taktizování. Muži si přejí, aby ženy vše neřešily také příliš emocionálně. K tomu všemu nutně patří také vzájemná láska, důvěra a čestnost. Vědomí vlastní hodnoty ženy, tedy dostatečné sebevědomí a nezávislost na partnerovi po stránce citové a do jisté míry i finanční, je minimálně příjemný bonus. Navíc to posiluje i jistotu žen, že kdyby se něco nedařilo, případně došlo k rozchodu, po této stránce budou soběstačné, což jim dodává skryté kouzlo i hodnotu. Ženy by se proto měly snažit zůstat aktivní a nezávislé.

Rovnocenné partnerství, které je prosté manipulace. Možná se někdy snažíte prosadit něco, co se vám zdá jako důležité, ale partner to vidí jinak. Manipulací toho však nedosáhnete, raději hledejte kompromis nebo ustupte ze svých požadavků, jsou-li přehnané, jinak také vše může nabrat nečekaný směr. Vše chce svůj čas, váš společný život má určité dané tempo a je nutno se s tím smířit.

Třebaže mužům se připisuje zvýšená promiskuita, ani to nelze zevšeobecnit, každopádně je jisté, že nevěrnou ženu si samozřejmě po svém boku rovněž nepředstavují. Stabilní a rovnovážný vztah se obejde bez podobných úletů. Muži do vztahu vstupují s tím, že jej chtějí budovat a chránit, nikoli rozvracet, jinak by na vztah nepřistoupili. Vybudovat vztah se nepodaří vždy, ale nikdy není pozdě začít nějak jinak, obvykle s někým jiným, s nímž se naladíte lépe na společnou vlnu.

Redakce