Zvýšená teplota a horečka dítěte


Zvýšená teplota, případně dokonce horečka, je samozřejmě u dítěte důležitým varovným signálem. V případě malých dětí o to důležitějším, že dítě není schopné popsat další projevy případného onemocnění. Teplotu dítěte je nejlépe měřit v podpaží dětským teploměrem, pro tyto účely existují dnes již i měřící pásky, které se přikládají na čelo. Teploměr nevkládejte velmi malému dítěti do úst, dítě jej jednak obvykle odmítá a jednak hrozí nebezpečí jeho rozkousnutí. U starších dětí je však měření v ústech možné a je nejrychlejší. V podpaží je třeba teploměr držet cca tři minuty, dítě je po tu dobu nutné nějak zabavit, aby zůstalo klidné.Vcelku normální nebo mírně zvýšená teplota dítěte se pohybuje ještě kolem 37 stupňů Celsia, v podpaží naměříte obvykle kolem 36,4 stupně. Pokud však naměřená hodnota dítěte mladšího 6 měsíců přesáhne 37,7 stupně, vyhledejte lékařskou pomoc. Lékaře zavolejte také k velmi neklidnému a na základě vašeho dojmu přiložením ruky na tělo zřetelně “rozpálenému” dítěti, kterému není možné teplotu v důsledku tohoto neklidu změřit. K dočasnému zvýšení teploty u malého dítěte však také někdy dochází ve chvíli jeho vzrušení, proto teplotu měřte až poté, co jej na chvíli zklidníte. U dítěte mladšího tří měsíců je lépe konzultovat s lékaři každé výraznější zvýšení teploty.

Zvýšení teploty po požití nějakého jídla, může ukazovat na alergickou reakci. Děje-li se tak opakovaně, konzultujte to s odborníkem. Alergeny často bývají chemické konzervační přísady a oranžové potravinářské barvivo. Obvykle stačí je vyřadit ze stravy. Teplota bývá mírně nadstandardní také v čase růstu zubů. Pokud se za jakýchkoli okolností teplota dítěte zvýší nad 38 stupňů Celsia, dítě je malátné, neklidné, pláče a odmítá jíst, případně má průjem nebo zvrací, je okamžitá pomoc odborníka nezbytná.

Horečka může být známkou virové či bakteriální infekce, zpravidla se k tomu přidávají i další příznaky, jako zmíněné nechutenství, malátnost a snadná unavitelnost, rozmrzelost a ospalost. Dítěti uvolněte v případě horečky oděv, na čelo vložte vlhký ručník a celé jej omyjte houbou namočenou ve vlažné vodě. Dávejte mu pravidelně pít, jídlo dočasně vynechejte. Horečka může symbolizovat i závažné onemocnění, jako je meningitida, tedy zánět mozkových blan, proto ji nikdy nepodceňujte. Naměřená horečka ve spojení se studenýma rukama a nohama, je důvodem k urychlenému lékařskému zásahu.

Redakce