Malé dítě a infekční mononukleóza?

ditenemocne_m
Infekční onemocnění, které někdy bývá nazýváno téměř poetickým přídomkem “nemoc z líbání” se skutečně může vyskytnout již u malých dětí. Tato nemoc sice obvykleji postihuje až dítka dospívající a samozřejmě dospělé, ale právě proto, že se jedná o infekční onemocnění a přenáší se slinami, nelze vyloučit nakažení i malého dítěte. Tato možnost je zde kromě jiného i proto, že nakažena může být blízká osoba, u které se však neprojeví běžné klinické příznaky onemocnění, nemoc tudíž zdánlivě vznikne bez možného vnějšího podnětu, který však může být následnými testy rodinných příslušníků nebo potvrzením případů ve školním nebo zájmovém zařízení objasněn.Infekční mononukleóza je způsobena virem a zpočátku se projevuje často jako chřipka – bolestí v krku a únavou, případně vyrážkou. Může dojít i ke zřetelnému zduření mízních uzlin, takže jsou zvětšené a hmatatelné především v oblasti krku. Infekční mononukleóza bez dalších komplikací nepatří k nebezpečným chorobám, ale často s sebou nese následky, které přetrvávají ještě několik (cca až šest) měsíců po jejím odeznění, zejména snazší unavitelnost.

Poněkud závažnější situace nastává v okamžiku, kdy je potvrzen pozitivní nález na játrech. V tom případě je nutné začít dodržovat po stanovenou dobu lékařem předepsanou (tzv. jaterní) dietu. Nestává se to však často. Stejně tak může být někdy nařízeno i přemístění na infekční oddělení do nemocnice. Výše popsané příznaky počátku infekční mononukleózy je vždy samozřejmě třeba konzultovat s lékařem. Podobným způsobem (únavou, bolestí hlavy, horečkou, bolestí v krku, zduřelými mízními uzlinami na krku a v podpaží) začíná i celá řada jiných onemocnění. Diagnózu může potvrdit až vyšetření krve.

Vždy platí, že pokud má dítě horečku, udržujte je v teple a dávejte mu pít velké množství tekutin. Pokud se nemoc potvrdí, bude je nutné minimálně na měsíc odhlásit ze školky a jiných kroužků či aktivit, protože se jedná o infekční onemocnění. O onemocnění by se měli dozvědět všichni, kdo s dítětem přišli v posledních týdnech do styku. V případě dětí samozřejmě jejich zákonní zástupci. Nákaza se může objevit znovu během dvou let od prvního vypuknutí, proto příznaky dalších onemocnění raději opakovaně konzultuje s lékařem.

Redakce