Rok 2009 mezinárodním rokem astronomie


Letošní rok byl vyhlášený mezinárodním rokem astronomie. Vzhledem k tomu, že Česká republika nyní předsedá Evropské unii, tato událost se jí rovněž úzce dotýká. Dostalo se nám cti uspořádat Slavnostní zahájení Mezinárodního roku astronomie 2009 v Evropské unii, které se uskuteční 7. ledna 2009 v Praze na Staroměstském náměstí.Mezinárodní rok astronomie (anglicky International Year of Astronomy) je světovou událostí roku 2009, pořádá jej Mezinárodní astronomická unie (IAU) ve spolupráci s UNESCO.
Byl odsouhlasen valným shromážděním OSN na jeho 62. setkání v New Yorku. Cílem této události je připomenout si rozvoj astronomie za posledních 400 let (od prvního použití dalekohledu Galileo Galileem), přiblížit význam a objevy astronomie nejširším vrstvám obyvatelstva a pomoci utužit uvědomění důležitosti astronomie pro lidskou společnost.

V rámci tohoto roku se bude konat řada přednášek a projektů, nasměrovaných na rozvoj oboru a seznamujících nejširší vrstvy obyvatelstva Země s objevy tohoto oboru. Této tématice bude věnována také mezinárodní konference v Paříži, která se uskuteční mezi 15. a 16. lednem 2009.

Zdroj: www.astronomie2009.cz

-red-