Máte svou vrbu? Ceňte si ji

vrbka_m
Nejhlubší tajemství se sice sdělovat nemají, ale někdy to jinak nejde. Jsou situace, kdy každý potřebuje někomu svěřit svá tajemství, obavy a strach. Jak se říká: sdělená žalost je poloviční žalost a sdělená radost je radost dvojnásobná. A tak se těm nejbližším přátelům, které prověřil čas, lidé svěřují s tím, co je trápí. Někdy je to však také spíše naopak, druzí přicházejí za vámi, protože pro ně jste ta správná “vrba” právě vy.Přátelský rozhovor není zpravidla jen pouhou výměnou informací, názorů a postojů, bývá často také společným hledáním cesty, orientací v různě složité situaci. Pokud jste spíše typem vrby, dá se předpokládat, že v druhých budíte důvěru často právě tím, že na ně nenaléháte, uděláte si pro ně čas a spíše nasloucháte, než povídáte. Ten, kdo má zase plné nitro a potřebuje se o ně podělit, pak naopak hledá toho, komu by se mohl vyzpovídat a kdo na něho nebude dělat nátlak.

Většina z nás bývá obvykle pro někoho vrbou a za někým jiným, případně za toutéž osobou, pokud to funguje oboustranně, což nutně nemusí, se jde vypovídat. Možná vás nepřekvapí, že ve světě dokonce existují kurzy, ba specializované společnosti, které se věnují správnému vedení hovoru, a to nejen ryze obchodnímu, ale i společenskému a osobnímu. Kvalitu rozhovoru pak hodnotí na základě kvality vzájemného přenosu informací. Nejmenovaná americká společnost ročně vynakládá 5 až 6 milionů dolarů na výzkum a výchovu lidí k vedení dialogu s druhými. Výsledky zavedení tohoto programu do škol ukázaly, že netrénovaní posluchači zachytí pouze 25% z toho, co je řečeno. Vhodně voleným výcvikem se údajně podařilo toto procento zachycených informací v rozhovoru zvýšit až o 50%.

Rozhovor stojí a padá tím, jak kvalitní je naslouchání toho, kdo je na straně naslouchajícího. Když vás někdo oslovuje opakovaně, pak tuto dovednost, která není nijak snadná, dobře ovládáte a snažte se takovými zůstat. A nebo pokud vy sami někoho takového znáte, chraňte jej jako poklad, protože kromě přátelství dostáváte ještě nadstandard, který nemusí být tak samozřejmý, jak by se někdy na první pohled mohlo zdát. A pokud někdo takový ve vašem okolí chybí, dobře se rozhlédněte a hledejte. I kdybyste byli momentálně nejšťastnější na světě, nikdy nevíte, kdy se vám s důvěrou naslouchající ucho bude hodit.

Redakce