Nejasnosti kolem neschopenek

Kromě toho, že jsem sama zaměstnancem větší společnosti, se mě “neschopenky” částečně týkají i v rámci náplně mé práce, ač nepatřím mezi klasické personalistky. Přiznám se bez mučení, že tuto agendu nemám vůbec v oblibě. Zaměstnanci na mě občas koukají, co že to po nich chci a na druhé straně skutečné personalistky čekají, že jim od našich zaměstnanců vyzískám všechny formuláře. Tak se občas ocitám mezi dvojími mlýnskými koly. Nedivím se, když člověk, co omarodí jednou za čas, netuší, co by vše měl mít, ale horší je, že s podivnou literou zákona si hlavu nelámou hlavně lékaři. A tak dál popíšu, s čím se v praxi nejčastěji potkávám.


Kolik má neschopenka dílů?

“Neschopenka” se lidově a souborně říká dnes pětidílnému (dříve 6-dílnému) A5 formuláři obvykle “průpisového papíru”, který se oficiálně nazývá Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. Zaměstnanec se přímo setká až se 4 z pěti dílů, protože I. díl si hned ponechává lékař, plus s tzv. “lístkem na peníze”, samostatným šedobílým formulářem, který se nazývá oficiálně: Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.

A v případě ztráty některého z dílů pak lékař vystavuje tzv. Náhradní hlášení…

Barevné pruhy dílů neschopenky

Klasický neschopenkový formulář bývá vybaven barevně rozlišenými pruhy, ale už jsem měla v ruce i ne zcela standartní “vytištěnou” podobu, která měla poněkud jinou formu a barevné pruhy na ní nebyly.

Bez barevného pruhu je i první díl, ale ten se do ruky pacientovi nedostane, nechává si jej lékař.

Nemocný obdrží II. díl – se žlutým pruhem, a ten si ponechá u sebe a nosí jej na kontrolu k lékaři, má tam také mj. napsáno, kdy má jít na kontrolu atp. Občas se mi stane, že mi tento II. díl někdo chce omylem odevzdat také, ale pokud mi vše odevzává osobně, hned omyl napravím a vracím jej.

III. díl má modrý pruh a odevzdává ho zaměstnavateli jako “zahajovací”. Tam problém obvykle nebývá, tedy jedině s velkou časovou prodlevou, než mi jej nemocný zaměstnanec doručí.

IV. díl má pruh růžový – nese podtitul “Žádost o nemocenské” a odevzdává se tehdy, když je zaměstnanec nemocný déle než 14 kalendářních dní. Na zadní stranu je třeba doplnit obvykle číslo účtu (případně adresu), datum a podpis. Odevzdává se dál na správu sociálního zabezpečení a na vyplněný účet posílá “sociálka” peníze. Prvních 14 dnů platí zaměstnavatel, tedy dle aktuální legislativy kromě 3 prvních dní (tzv. karenční doby), poté již “sociálka”, proto je nutno tuto část odevzdat. Tuto část mám dost často v ruce spolu se III. dílem, minimálně si ji nechávám v tom případě aspoň podepsat, ideálně preventivně už i vyplnit číslo účtu, byť její čas nastává až po zmíněných 14 dnech.

A komplikace s lístkem na peníze po 14 dnech trvání DPN

Ani se IV. dílem ještě nebývá hlavní kámen úrazu. Velký problém je však spojen s tím, že současně s tímto IV. dílem po 14 dnech je nutné odevzdat také tzv. “lístek na peníze” – Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti k 14. dni od počátku trvání pracovní neschopnosti. A to už problém je, lékaři jej totiž obvykle nevystavují a už se mi i stalo, že jsem psala lékaři dopis s žádostí o jeho vystavení s odkazem na příslušný paragraf: § 61 písm. j) zák. č. 187/2006 Sb., který stanoví, že:  Trvá-li dočasná pracovní neschopnost déle než 14 kalendářních dnů, je (lékař) povinen pro účely náhrady mzdy potvrdit její trvání vždy ke 14. kalendářnímu dni ode dne jejího vzniku.

Lékaři jsou povinni, ale prostě tak v praxi ve většině případů (automaticky) nečiní a já mám o komplikaci navíc, protože zaměstnavatel si to ústy našich personalistek (dle litery zákona oprávněně) hlídá. Jakkoliv zní podivně, že se vlastně odevzdávají ke 14. dni formuláře dva naráz, odůvodnění zní tak, že ten klasický IV. díl s růžovým pruhem se posílá dál “sociálce”, kdežto Hlášení o trvání DPN si nechává zaměstnavatel a na jeho základě vyplácí náhradu za prvních 14 dní (bez 3 zahajovacích dní =  karenční doby). Tento tzv. “lístek ne peníze” (potvrzení o trvání DPN) se nadto pravidleně odevzdává také vždy na konci měsíce, takže někdy se může stát, že rozestup odevzdání dvou formulářů může být v řádu pár dnů. Kdyby to v praxi fungovalo bez problémů, nestěžovala bych si, ale z mé zkušenosti tohle nefunguje a pro mě i pro nemocné zaměstnance, kteří se pak musejí za lékaři speciálně vracet, je to minimálně velmi nepříjemné. Asi mohu jedině doufat, že konečně by mohl začít fungovat elektronický systém, který by podobné papírování zrušil, ale zatím to je asi jen ve hvězdách, zda vůbec a kdy se tak stane…

Ukončení pracovní neschopnosti – růžový V. díl

Nemoc nikomu nepřeji, takže je fajn, že ke konci článku mohu současně psát o posledním – “ukončovacím” V. dílu neschopenky. Ten má též jako IV. díl růžový pruh, zaměstnanec se nesmí na něj zapomenout podepsat, napsat datum a potvrdit, zda pobírá či nepobírá některý ze zde vyjmenovaných důchodů. Dál už je to v rukou zaměstnavatele a opět jediný problém někdy bývá s časem, když se na konci měsíce uzavírá docházka, tak aby příslušný dokument případně doputoval včas.

Já si mohu za sebe přát, aby byli lidé samozřejmě co nejzdravější a tahle výše popsaná agenda se mě tudíž týkala co nejméně. Tak tedy upřímné přání na závěr: hodně zdraví všem!

Všechny díly neschopenky (přední strany)

pro ukázku viz PDF soubor níže:

Neschopenka_díly.pdf (zobrazit) >>