Neuvěřitelný pejsek

terier_m
Zajímavých příběhů, ba záhad kolem různých zvířat je nepřeberné množství, jedním z těch, které patří ke skutečně unikátním, je příběh teriéra Rolfa, psa, který se stal roku 1913 objektem zkoumání hned několika profesorů, zoologů, matematiků i psychologů na univerzitě v Berlíně. Rolf nebyl čistokrevný teriér a stál na počátku rodové řady více než nadprůměrně inteligentních psích společníků. Zpočátku to byl pejsek jako každý jiný, ale jednoho dne se zapojil do konverzace se svou majitelkou Paulou Möckelovou z Mannheimu a její rodinou.Řešila se početní úloha, a když chtěla paní Möckelová říct správný výsledek, Rolf k ní přišel a čtyřikrát jí tlapou poklepal na rameno. Na první pohled by se zdálo, že mohlo jít o náhodu, ale další testy ukázaly, že o tak není. Dokonce bylo možné po nějakém čase zkoumání sestavit jakousi dorozumívací abecedu, s níž bylo možné vést mezi psem a okolím plnohodnotnou konverzaci.

Nadprůměrně inteligentní Rolf dokázal provádět poměrně složité výpočty, hláskovat i pojmenovávat jednotlivé předměty, orientoval se i v barvách, květinách, ba dokonce i penězích. Matematické úlohy dokázal řešit i rychleji než matematici, poklepal packou výsledek logaritmů dříve než se jej oni dopočítali s logaritmickým pravítkem.

Rolf zvládal i abstraktní pojmy, podzim pro něho byl “doba jablek”, krokodýl, kterého jako zvíře neznal, byl pro něho “zvláštní zvíře”. Měl i tzv. prekognativní schopnosti, tedy uměl předvídat některé události, a tak roku 1912 předpověděl zemětřesení v Mannheimu. Pes spolupracoval s lidmi i po smrti své paničky roku 1915. Podvodné jednání v průběhu výzkumů přitom nikdy nebylo odhaleno.

Profesor Ziegler, který se výzkumů zúčastnil, obhajoval své objevy o mimořádné Rolfově inteligenci a schopnosti číst a psát, navzdory tradičnímu vědeckému smýšlení společnosti, po celý svůj život. I Rolfův potomek, fenka Lola, prokázala téměř totožné schopnosti (viz studie: Henny Kindermann: Lola oder Das Denken und Sprechen von Tieren, 1923 – Lola neboli Myšlení a mluvení zvířat), v menší míře pak ještě i její potomek, pes Awa. Zdá se tudíž, že schopnosti se dále již jen oslabovaly, a tak případní dnešní potomci už dávno podobné mimořádné schopnosti nevykazují.

Redakce