4 důvody, proč jsou dobré vztahy důležité

Nežijeme na této planetě sami, málokdo žije na pustém ostrově, navíc máme sociální soužití takříkajíc v genech. Na těchto skutečnostech stojí náš život. Vztahy ovšem mohou být dobré a funkční, ale i různým způsobem narušené a nefunkční. Jsou mezi námi i tací, kdo nad udržováním dobrých vztahů mávnou rukou, ale to je chyba, jak nám ukáže krátké zamyšlení shrnuté do čtyř bodů.


Co nám do života přináší udržování dobrých vztahů?

  1. Přináší životní motivaci a rozvoj talentů

Dobrý vztah založený na respektu, úctě a vstřícné vzájemné komunikaci má silný dopad na naši motivaci. Kdo se může o někoho opřít, snáze nachází energii na rozvíjení svých zájmů a talentů.  Partner v tomto směru může být výbornou oporou a pomáhat k dosažení ne vždy snadných cílů.

2. Prospívá i po stránce finanční

Kdo žije ve vyrovnaném vztahu s lidmi, dokáže být snáze vyrovnaný i v oblasti práce, vydělávání peněz, ale také přiměřený při jejich využívání. Bez dobrého vztahu mají někteří jedinci sklon rozhazovat peníze, nebo se naopak nesnaží o ně přičinit svou prací. Zázemí spolu s již zmíněnou motivací je hnacím motorem k získávání hmotných i nehmotných statků.

3. Upevňuje lidské zdraví

Samozřejmě ne vše po zdravotní stránce je zcela ovlivnitelné, některým nemocem nelze zabránit, ale mnohé výzkumy ukazují, že člověk žijící v dobrých vztazích, bývá zdravější, případně dokáže nemocem daleko lépe čelit. Stačí, že se má o koho opřít a s kým se radovat ze života. Více se též věnuje prevenci, a to je důležité.

4. Prospívá i dětem a formuje jejich budoucnost

Rodiče jsou nepochybně vzorem pro své děti a jednou z velkých oblastí, kde se děti, byť i nevědomky, inspirují, je vztah mezi rodiči. Dobrý vztah mezi nimi je tudíž vlajkovou lodí, pod jejímiž plachtami mají děti šanci vyplout rovněž do úspěšného a šťastného života. Takže pokud jedinec někdy zapomíná na sebe, na své okolí a nejbližší by zapomínat neměl.

A proto je se třeba vždy snažit o budování dobrých vztahů, určitě se to vyplatí.