Oděrky a modřiny malých dětí

zranenicko_m
I kdybyste vycpali každý roh místnosti, malé lezoucí a poté již běhající dítě před různými více i méně bolestivými pády neuchráníte. Výsledkem pak většinou bývá nějaký ten menší šrám, škrábnutí, boule či modřina. Modřiny, které vznikají jako následek prasknutí drobných krevních cévek pod kůží, což způsobí změnu zabarvení kůže, není nutné na rozdíl od oděrky, kdy dojde přímo k narušení kůže, nijak speciálně ošetřovat. Každé zranění a jeho další vývoj a případné komplikace je však vždy třeba sledovat.Modřiny občas mohou být doprovázeny i menší boulí, proto nikdy nepochybíte, pokud na postižené místo přiložíte na deset minut studený obklad, který otoku pomůže předejít. Stačí na to čistá utěrka nebo velký kapesník namočený do studené vody, s nímž místo obvážete. Lze samozřejmě použít i chladivý pytlík (v případě nouze se zamraženou zeleninou atp.) nebo třeba led v osušce. Pokud podlitiny vznikají příliš často, může se jednat o nedostatek vitamínu C. Důležité je ovšem ujistit se, že se v případě modřiny po několika hodinách nezačne bolest stupňovat, nebo když modřina po několika dnech sama nezačne mizet, v tom případě je třeba jít s dítětem k lékaři. To platí samozřejmě i o modřinách, které vznikají prakticky bezdůvodně.

Pokud dojde k drobnějšímu poranění kůže, pak mluvíme o oděrce, a tu již je třeba vždy řádně vydezinfikovat. Stačí k tomu prosté omytí slanou vodou, případně šetrná, nepálivá dezinfekce, nejlépe nějaká speciálně určená dětem. Na namáhané části těla, příkladně na prstu, lokti nebo koleně, přelepte postižené místo náplastí.

Hluboká nebo stále krvácející rána vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc. Dítěti na ránu přiložte čistý, ideálně sterilní kus látky nebo obvazu, a pokud se jedná o končetinu, což bývá nejčastější poranění, zvedněte ji nad úroveň srdce, čímž dojde ke zpomalení krvácení. Dítě následně položte do tepla a vyčkejte na pomoc, v krajním případě jej opatrně dopravte k lékaři. S větší ranou i po případném zastavení krvácení vyhledejte raději lékaře, někdy je nutné šití rány, eliminace šoku nebo odborné vyčistění, které zamezí vniknutí infekce do rány.

Redakce