Řekni mi, čím píšeš…


Pokud se ocitnete v situaci, kdy hledáte například nové pracovní uplatnění, může se vám stát, že po vás někde budou chtít ručně psaný motivační dopis, souvislý životopis, nebo přímo v průběhu výběrového řízení dostanete za úkol napsat určitý příběh či souvislejší text. Třebaže to tak být vždy nemusí, je zde velká pravděpodobnost, že vaše písmo bude následně podrobeno grafologickému rozboru. Nejedná se o žádnou magii, dnes se grafologie využívá jako standardní pomocná disciplína v oblasti psychologie, soudnictví nebo právě s narůstající oblibou při výběru nových pracovníků. Výsledky erudovaného grafologického rozboru přinášejí často překvapivě přesné poznatky o osobnosti člověka.


K tomu, abyste rozborem písemností získali ucelený obraz o pisateli je třeba dlouhodobého studia, i když jsou známa jistá základní pravidla, s jejichž pomocí se pobaví nad rozbory i amatéři: velikost, sklon písma, navazování, psaní jednotlivých písmenek, sklon řádků a mnohé jiné – to vše najdeme v odborné i populárně naučné literatuře. Kromě stylu psaní se také k doplnění poznatků sleduje, jakým psacím náčiním je text napsán a jakou barvu pisatel zvolil. To budou také dvě kriteria, s jejichž pomocí poodhrneme roušku tajemství písma, a pokud vás zaujme už jen tento zlomek, můžete následně vyhledat příslušnou literaturu a začít bádat nad taji písma s její pomocí.

V dnešní době elektronické komunikace, e-mailů, chatů a SMS již mnoho klasické pošty do schránky nedostáváme, občas nějaký ten pozdrav z dovolené, přání k narozeninám nebo k Vánocům, i těch je méně a méně. Ještě však mám uschovány pohledy a dopisy z let minulých, takže se jimi mohu s úsměvnou vzpomínkou na tváři probírat. Našla jsem i jeden, který kamarád v rychlosti napsal tužkou, některé jsou psány modře, jiné černě, červeně psaný jsem nenašla, ale dva byly psány zelenou propiskou. Pokud by to byla trvalá a ne třeba náhodná volba pisatele (vím, že tužkou psaný pohled byl psán ve velkém chvatu, kdy nebylo po ruce nic jiného), co by o nich vypovídala?

Obyčejnou tužku volí lidé, kteří jsou tak trochu kam vítr, tam plášť, manipulovatelní, snadno měnící názory, utápějící se v nejistotě a náladovosti, pokud je to stav dočasný, může vypovídat také o nemoci, sklonu k depresi a nízkému sebehodnocení. Krásná keramická či klasická inkoustová pera spatřujeme v rukou lidí, kteří jsou sebevědomí, nad věcí, rádi poučují a dávají na odiv své vlastní já. Neradi se setkávají s problémy, ideálem je pro ně klouzavě lehký průběh dění. Propisovací tužku volí lidé s realistickým pohledem na svět, hledající zlatou střední cestu, všeobecně jde spíše o vyrovnané osobnosti, píše se jí ostatně nejvíce a její využití má tudíž pro rozbor jen nízkou vypovídací hodnotu. Pokud rádi píšete fixem a navíc spíše výraznějším, hladce klouzajícím po papíře bez nutnosti většího tlaku, pak si rovněž přejete, aby takto lehko šlo všechno i ve vašem životě a současně aby výsledek vašeho snažení byl co nejvýraznější.

A ještě lehce zabrousíme k barvám inkoustu, škola nás naučila psát za pomoci barvy modré. Všeobecnou charakteristikou modré barvy je její klid a pocit solidnosti, jistoty, a tuto barvu – až na určité odchýlení od ní k barvě černé, opět najdeme ve většině našich rukopisů. Možná je to trochu i znak jistého splynutí s průměrem a v určitých oblastech i sklon ke konformitě a jisté pohodlnosti, protože modrých propisek je nejvíce. Sama si však vzpomínám na dobu studií, kdy jsem si kupovala náplně do čínského pera a všemožných propisek a volila jsem raději barvu černou. Grafologové potvrzují, že je to celkem běžný jev, kdy se v souvislosti se studiem rodí v osobnosti i větší míra ctižádosti, v čase dospívání také touha po odlišení, třebaže ne nějak radikální. Často se později stává, že se člověk zas vrací zpět z menší rebelie k modrému poklidu, děje se tak například v době zakládání rodiny. Lidé volící černou barvu trvale takto o sobě vypovídají, že mají sklon
k nižší snášenlivosti, nekompromisnímu jednání a panovačnosti. Lákají je neprobádané, tajemné věci. Pokud někdo volí barvu zelenou, dost možná se jedná o umělce nebo v sobě skrývá jisté umělecké sklony. Zelená je na poli barev písma barvou individualistů s touhou po odlišení a také lidí se vstřícným vztahem k přírodě. A máme tu barvu, která na nás obvykle křičela naše školní hodnocení a kterou se nyní již nedoporučuje tolik využívat, ale jistě ji všichni známe, barva červená. Volí ji s oblibou nejen učitelé pro její kontrastnost i jistou výstražnost, ale občas s ní skutečně někteří lidé píší trvale a s oblibou. Najdeme mezi nimi sebestředné osobnosti, toužící po pozornosti, patří sem i agresivní typy, všichni, kdo touží vyniknout aspoň v některých životních oblastech.

Tento nástin je skutečně jen takovým lehkým poodhrnutím tajů písma, ale možná až obdržíte od někoho červeným inkoustem svítící psaní, tak si na něj vzpomenete a bude vám mnohé jasné.

-red-