Výročí týdne: Furiant Stroupežnický

Furiantem je podle Ottovy encyklopedie zván člověk nadutý a hrdý, je to však současně také název českého lidového tance rychlého tempa, v němž se střídají tři dvoudobé a dva třídobé takty. Tento tanec byl poprvé uveden na jeviště v opeře Bedřich Smetany Prodaná nevěsta (roku 1866). Nemůžeme z pohledu dneška soudit, zda Ladislav Stroupežnický byl skutečně furiant svým jednáním, ale vykreslit je dokázal opravdu výstižně, s patřičnou dávkou humoru a nadhledu. Samozřejmě máme na mysli známou Stroupežnického divadelní hru Naši furianti. Pokud jste viděli starší český film Cech panen kutnohorských, možná uznáte, že Mikuláš Dačický z Heslova byl také tak trochu furiantem. Námětem pro tento film se staly dvě další Stroupežnického hry.


V lednu si připomínáme výročí narození tohoto českého dramatika a dramaturga Národního divadla. Ladislav Stroupežnický se narodil 6. ledna 1850 v jihočeských Cerhonicích, zemřel 11. srpna 1892 v Praze, kde od roku 1882 až do poslední chvíle působil jako zmíněný dramaturg v Národním divadle. Jižní Čechy se staly inspirací pro část jeho díla, a to i při tvorbě prakticky prvního českého realistického dramatu Naši furianti, které se na divadelních prknech s úspěchem uvádí dodnes.

Stroupežnický neměl žádné literární vzdělání. Absolvoval pouze dvě třídy reálky v Písku a poté již musel pomáhat na rodinném statku. Tam se zakrátko při práci postřelil a následkem toho měl natrvalo zohavený obličej. Brzy po nehodě se přestěhoval do Prahy, kde žil od roku 1873, zprvu jako úředník v pojišťovně, později jako písař na berní správě. V letech 1875-6 pracoval v redakci Humoristických listů. Po setkání s Johnem Kornellym začal pracovat jako dramaturg v Národním divadle.

O něco severněji, do stříbronosné Kutné Hory, si ve své dramatické tvorbě Stroupežnický odskočil ve dvou dramatech pojednávajících o známém šlechtici a literátovi Mikuláši Dačickém z Heslova, kterého skvěle zobrazil Zdeněk Štěpánek ve filmu Cech panen kutnohorských. Méně známé je, že námět této úspěšné historické komedie byl zpracován podle dvou Stroupežnického historických dramat: Paní mincmistrová a Zvíkovský rarášek. Pokud jste se s tímto filmem z třicátých let snad dosud pouze míjeli, můžeme ho vřele doporučit. Stejně jako jakékoli zpracování Našich furiantů.

Zdroj: Wikipedie

-red-