BeranCharakteristika znamení Beran

Berani jsou lidé velmi odvážní, energičtí a rozhodní. Vždy chtějí být první . Rychle se rozhodují a do všeho se pouštějí s velkým nadšením. Bývají veselí, rádi zveličují a často se dopouštějí výstředností.
Nesnášejí, vnucuje-li se jim někdo nebo je někdo ovládá. Chtějí být zcela nezávislí.

Milují úplně nové věci. Jejich myšlenky bývají geniální a často velmi překvapující. Nedokáží je ovšem realizovat, protože jim často chybí trpělivost. Jejich život je vlastně nepřetržitým bojem o úspěšné uplatnění se.

Lidé tohoto typu dokáží získávat oddané pomocníky. Jsou tedy výbornými vůdci, ale často jsou velmi zlostní. Žijí proto, aby jiné vedli a ovládali, a aby sami byli vždy v popředí.

Beran – denní horoskop >>

***

***

Vzhled

Lidé narození v tomto znamení jsou obyčejně vysocí a dobře vyvinutí, mají vzpřímenou postavu, pevný a jistý krok. Každý jejich pohyb je ostrý a rázný. Krk mají poměrně dlouhý, čelo zkosené šikmo dozadu, nos většinou ostrý a velmi výrazný. Vlasy mívají světlé až narudlé.

Povaha

Povahově jsou to lidé velmi odvážní, energičtí a rozhodní, jdoucí směle za svým cílem. Vždy chtějí být první a dokáží prosazovat nové myšlenky. Rychle se rozhodují a do každé činnosti se pouštějí s velkým nadšením. Jsou veselí, zdá se, že přímo překypují radostí. Nesnáší, vnucuje-li se jim někdo nebo je někdo ovládá.

Chtějí ničit všechno staré a podle svých vlastních myšlenek tvořit úplně nové věci. Jejich myšlenky bývají vskutku geniální a často velmi překvapující.

Lidé tohoto typu mají zvláštní schopnost strhávat s sebou jiné a získávat je jako svoje oddané pomocníky. Jsou tedy výbornými vůdci. Žijí proto, aby jiné vedli a ovládali, aby sami byli vždy v popředí.

Láska

Láska zasahuje do života těchto lidí velmi brzy. Nezřídka si zvolí své partnery už ve školních lavicích. V manželském spolužití se jejich charakter nemění. Chce-li s nimi partner vydržet, musí mít velké pochopení pro zvláštnosti jejich povahy.

Ani v manželství nesnášejí jakékoliv omezování a už vůbec ne pocit něčí nadřazenosti. Jejich nezávislost a svoboda musí zůstat téměř neomezená. Vhodné spojení bývá s lidmi ve znamení Střelce nebo Lva.

Povolání

O lidech narozených ve znamení Skopce jsme už říkali, že nesnášejí podřízenost. Doporučuje se, aby si zvolili takové povolání, kde by mohli pracovat i rozhodovat samostatně, pokud možno bez zásahu představených.

Nejlépe se hodí k vojsku, kde se z nich často stávají dobří důstojníci a vojevůdci. Jako vojáci vynikají totiž velkou udatností a rozhodností.

Velmi dobrých výsledků dosahují tito lidé jako kresliči a architekti. V obchodním podnikání dosahují úspěchu jen tehdy, když nejde o skromnou a mravenčí práci, ale o prudký vzestup.

Všeobecně možno říci, že jim vyhovují taková zaměstnání, v kterých se zachází se zbraněmi, ohněm nebo se železem, například v puškařství, v kovoobráběcích oborech nebo ve strojírenství apod. Mimořádné úspěchy mívají také jako lékaři-chirurgové.

Nemoci

Protože lidé narození ve znamení Skopce mají obyčejně silnou tělesnou soustavu, bývají zřídkakdy nemocní. Většinou trpí jen bolestí hlavy, někdy vysokým krevním tlakem. Snadno dostávají sluneční úpal.

Velké rozčílení může mít za následek delší nespavost.. Pokud jde o úrazy, jsou to nejčastěji popáleniny, zranění střelnými nebo sečnými zbraněmi.

Zdroj: L. Jančo a kol.