Kozoroh
Charakteristika znamení Kozoroh

Prvořadou a typickou vlastností těchto lidí je nesmírná ctižádost a velká usilovnost. Neúspěch je neodradí, spíše naopak, žene je do zvýšené činnosti. Jsou velmi spolehliví. Bývají to lidé velmi vážní a uzavření. Jejich důvěru můžeme získat jen těžko, neboť je v nich trochu podezřívání a málokdy mluví otevřeně. Veselí jsou jen v úzkém kruhu svých známých. Mají smysl pro humor a ostrý, silně působící vtip.

Charakteristickou vlastností těchto lidí je radost ze samoty. V životě jsou praktičtí, šetrní a nenároční. Žijí více pro povinnosti než pro zábavu. Křivdy dovedou odpouštět, ale nikdy na ně nezapomínají. V přírodě rádi vyhledávají osamělá místa a málo používané cesty.

Kozoroh – denní horoskop >>

***

***

Vzhled

Většinou bývají střední postavy, jsou obyčejně štíhlí, trochu chudí. Jejich tvář má velmi ostré rysy, nos je výrazný až ostrý, brada hranatá. Pleť je obyčejně bledá, vážné, poněkud posunuté oči bývají dost hluboko vsazené. Jejich chůze je pomalá.

Povaha

Prvořadou a typickou vlastností těchto lidí je nesmírná ctižádost a velká usilovnost. Nejraději se ponořují do těžkých věcí, řeší je s vytrvalostí, která vzbuzuje obdiv. Jsou velmi spolehliví. Všechny povinnosti plní co nejsvědomitěji a nejpřesněji. S nedbalostí nebo nepřesností se u nich nesetkáváme.
Jsou to lidé velmi vážní a uzavření. Jejich náklonnost můžeme získat jen těžko Ale jim samým lidé velmi důvěřují. Na jejich mlčenlivost se můžeme bezpečně spolehnout.

Veselí jsou jen v úzkém kruhu svých známých. Mají smysl pro humor a ostrý, silně působící vtip.
Typickou vlastností těchto lidí je radost ze samoty. V samotě se cítí dobře, nikdy se nenudí, vždy se něčím zaměstnávají.

V praktickém životě jsou šetrní a nenároční. Žijí víc pro povinnosti než pro zábavy. Většinou jsou klidní, nemají ve zvyku se rozčilovat. Ale když už se rozhněvají, těžko je uklidnit. Křivdy dovedou odpouštět, ale nikdy na ně nezapomínají.

Láska

Jejich láska se získává velmi těžko a pomalu. Ještě těžší je získat jejich náklonnost. Ale když už milují, tak potom jen s celou duší. Proto se musí s nimi zacházet velmi opatrně. Musí mít stále pocit, že jsou milováni a že jejich partner touží, aby je získal. Když tento pocit ztratí, cítí se zbytečnými a docela se před světem uzavřou.

Ačkoli mají vůči manželství předsudky, mnozí z nich je uzavřou dvakrát, ba i třikrát. V manželství nedělají výstupy, ale přece jen můžeme očekávat, že jednou označí toto spolužití za nesnesitelné.
Říká se o nich, že jsou chladní. Ale není to pravda. Jen neradi obalují své city do pěkných slov Chtějí, aby před lidmi zůstaly utajeny.

Pokud jde o manželství, nejlépe se k nim hodí lidé narození ve znamení Býka. Vyhovují jim též osoby narozené ve znamení Panny anebo ve znamení Ryb. Ale nejšťastnější svazek by mohli utvořit s osobou narozenou ve znamení Kozoroha.

Povolání

Jsou velmi pracovití, usilovní a spolehliví. Jako lékaři jsou svědomití a opatrní. Bývají z nich dobří badatelé a učenci. Hodí se také na studium cizích jazyků. Mohou z nich být i dobří dozorci, neboť mají smysl pro pořádek a jsou přísní k podřízeným. Jejich svědomitost a pořádkumilovnost uznává každý a v tomto směru jsou dobrým příkladem. Někteří lidé narození v tomto znamení si volí pochmurnější povolání, stávají se hrobaři, kostelníky nebo dozorci ve věznicích.

Nemoci

Nemocní jsou většinou jen v mládí. Trpí na infekce a časté nachlazení. Ale s přibývajícími lety to zmizí, jejich tělo zesílí a stane se odolnějším. Obyčejně se dožívají vysokého věku. Někteří trpí také na onemocnění sliznice. Citliví jsou na oblast kolenní a trpí záněty kloubů.

Zdroj: L. Jančo a kol.