Panna
Charakteristika znamení Panna

Lidé narozeni v tomto znamení jsou velmi bystří a šikovní. Na život hledí velmi prakticky. Jsou tiší a mlčenliví, jen málokdy se rozčilují. Snadno se dají ovlivnit. Typickým znakem těchto lidí je zženštilost.

Pokud jde o ně samé, nejsou dost ohleduplní, neboť rádi kritizují jiné. Rádi mají pořádek a systematičnost. Většinou jsou velmi šikovní, v ručních pracích rychlí a přesní.Velmi těžko se jim dokážeme zavděčit. Z toho důvodu mění často služební místa. Dovedou zacházet s penězi, nejsou mnoho nároční.

Velkou námahu, tělesnou nebo duševní, zdolávají jen těžko. Nesportují, necvičí, ačkoli by to pro ně bylo velmi užitečné.

Panna – denní horoskop >>

***

***

Vzhled

Lidé narození v tomto znamení jsou střední až vysoké, celkem souměrné postavy, ale držení těla nemají příliš dobré. Ramena mají totiž trochu svěšená. Jejich tvář je protáhlá, ale oválná, brada málo výrazná. Nos je souměrný a rovný, ale ne příliš výrazný. Pohled moudrý, ale ne živý. Obyčejně mají krátké a tenké nohy.

Povaha

Bývají velmi bystří a šikovní. Na život hledí velmi prakticky. Ačkoli se domnívají, že mají velké ideály, je to zřejmě jen sebeklam. Způsob jejich jednání je mírný a líbivý, ale všichni mají sklon k sobectví a ze všech tvorů na světě mají nejraději sebe.

Při jednání s těmito lidmi musíme být velmi opatrní, neboť jsou velmi citliví a urážliví.

Rádi mají pořádek a systematičnost. Všechno si dovedou dobře rozdělit, na všechno mají svou metodu. Většinou jsou velmi šikovní, v ručních pracích rychlí a přesní, někdy až puntičkáři. Jsou velmi úslužní a vždy ochotni pomoci. Protože jsou velmi praktičtí, nejednou od nich žádáme radu. Jejich pozorovací schopnost je velmi přesná.

Dovedou zacházet s penězi, nejsou mnoho nároční. Nenávidí nápadnost a výstřednosti v módě. Ve své nesmělosti sami nechtějí být nápadní, před ruchem unikají.

Láska

Milostné city těchto lidí nejsou silné. Mají sklon k cudnému a zdrženlivému životu. Chtějí se líbit a jsou šťastní, když se do nich někdo zamiluje. Ale jejich přesnost, vypočítavost a důslednost jim lidé často i zazlívají.

V manželství jsou jen někdy příjemní. Domácnost vedou dobře. Umějí si rozdělit peníze a vždy se starají o čistotu a pořádek v domě. Nezřídka jsou otroky své domácnosti. Mezi hospodyňkami najdeme i takové fanatičky, kterým jde víc o pořádek a dobré zařízení než o pohodlí manželů. Takové ženy mohou připravit muži nesnesitelné utrpení. Po celý den se uklízí a čistí a obyčejně je to vše víc na obdiv než na používání.

K lidem narozeným ve znamení Panny se nejlépe hodí lidé narození ve znamení Kozoroha. Ale vyšlo by jim i spojení s osobou narozenou ve znamení Býka. V úvahu by mohly přijít i osoby narozené ve znamení Raka, neboť žijí též zdrženlivě

Povolání

Lidi narozené ve znamení Panny zařazujeme do skupiny velmi dobrých zaměstnanců, na které si nikdy nemusíme stěžovat. Co udělají, je přesné a správné.

Z lidí narozených ve znamení Panny bývají dobří spisovatelé nebo hudebníci. Hlavně v literárním směru mohou dosáhnout velkých úspěchů. Mají krásný a plynný sloh, dovedou se vyjadřovat přesně a jasně. Jejich vědecké práce jsou vzorem systematičnosti. Bývají z nich dobří redaktoři, právníci, nakladatelé i typografové. Velmi se hodí i na jemné ruční práce. Mohou být šikovnými mechaniky a hodináři.

Nemoci

Po zdravotní stránce jsou dost choulostiví. Trpí nachlazením, musí se chránit před každým větříčkem
Nezřídka jsou choulostiví i na poruchy v zažívání a trpí i malými žaludečními potížemi. Ale tyto těžkosti nejsou ani zdaleka tak vážné, jak nám je vykreslují. Mají radost, když mohou držet nějakou dietu. Po čase si však vymyslí nové potíže, aby dosavadní dietu mohli změnit.

Zdroj: L. Jančo a kol.