Ryby
Charakteristika znamení Ryby

Z povahové stránky jsou ostýchaví, někdy budí dojem, že jsou zakřiknutí. Neradi se seznamují s novými lidmi. Nikdy nemohou o něčem rozhodovat. Dají se ovlivnit. Bezstarostnost téměř neznají. Vždy přemýšlejí o tom, co všechno by se mohlo stát, kdyby se jim něco nepodařilo.

Jsou romantici a mají silnou fantazii, snívají při plném vědomí. Jejich typickou vlastností je nedostatečný smysl pro pořádek a roztržitost. Jsou pohodlní, někdy dokonce až leniví. Musíme je nutit, aby něco dělali. Mají velmi slabou vůli a příliš málo energie, aby něco sami začali.

Mnozí jsou velmi nepřesní. Když se dostanou do velmi špatné společnosti, ztrácejí svoje normální cítění a mohou se dostat do rozporů se zákonem.

Ryby – denní horoskop >>

***

***

Vzhled

Ryby mají obyčejně menší, vyhublou postavu, poněkud oblá ramena a ohnuté držení těla. Mají menší bradu. Pleť je obyčejně bledá. Oči mají téměř vodnaté a bezbarvé. Vlasy velmi jemné a ne příliš husté. Jejich hlas je málo melodický.

Povaha

Bývají ostýchaví, někdy budí dojem, že jsou zakřiknutí. Jsou neobyčejně citliví. Neradi se seznamují s novými lidmi. Přitom jsou velmi rozpačití a plaší.

Nikdy nemohou o něčem rozhodovat. Dají se ovlivnit. Potřebují oporu druhých a při každé maličkosti žádají o radu.. Žijí v ustavičném neklidu a strachu. V duši jsou úplně korektní a poctiví. Ale jsou-li ve špatném prostředí, nejednou se dopouštějí i nejhorších podvodů.

Jsou romantici a mají silnou fantazii, snívají při plném vědomí. Jejich typickou vlastností je nedostatečný smysl pro pořádek a roztržitost.

Mají rádi dobrá jídla a dobrá vína. Rádi zvou na hostiny, mají vyvinutý smysl pro domácnost, hosté se cítí u nich velmi příjemně.

Jsou pohodlní, někdy dokonce až leniví. Musíme je nutit, aby něco dělali. Když se dostanou do velmi špatné společnosti, ztrácejí svoje normální cítění a mohou se dostat do rozporů se zákonem.

Láska

Ve vztazích jsou velmi ostýchaví, nedovedou živě a rázně postupovat. Mnozí z nich milují jen zdaleka, vůbec si netroufají přiblížit se. Všechny jejich milostné zážitky se obyčejně odehrávají jen v jejich bohaté fantazii.

Pro manželství jsou velmi schopní, konečně jejich velkým přáním je, aby si mohli založit rodinu. Ale první krok k tomu musí většinou vykonat jejich partner, neboť oni sami se nedovedou definitivně rozhodnout. Muži se skoro nikdy nežení sami, z vlastní iniciativy, často je musí oženit druzí. Najdou-li v manželství dostatečnou oporu, jsou dobrými manželi, neboť mají rádi svůj domov. Umějí zacházet s dětmi a pro rodinu přinesou lecjakou obět. Mívají mnoho dětí.

Nejlepšího souladu dosahují s lidmi narozenými ve znamení Štíra nebo Raka. K osobě narozené ve znamení Štíra mívají zvláštní náklonnost. Tito lidé příznivě působí na jejich schopnosti. Hodí se k nim také lidé narození ve znamení Raka, neboť mají vyvinutý smysl pro rodinný život a pro domov. Stejně blízcí jsou jim i lidé narození ve znamení Kozoroha nebo Ryb.

Povolání

Největší snahou lidí narozených v tomto znamení je obětovat se pro druhé. Jsou z nich výborní stavitelé lodí, rádi se věnují námořnictví. Jsou dobrými lékárníky, sladovníky, obchodníky s vínem, výrobci lihovin apod. Mohou být také dobrými kuchaři nebo ošetřovateli nemocných. Mezi těmito lidmi je mnoho zpěváků a hudebníků. Nespolehliví jsou jako zaměstnanci v obchodě nebo v úřadě. Ženy mohou úspěšně pracovat jako učitelky mateřských škol, ošetřovatelky nebo vedoucí jeslí. Používá se jich též jako médií, ale to je úplně zničí.

Nemoci

Mnozí lidé narození ve znamení Ryb jsou slabé povahy, náchylní k nachladnutí. Nohy mají skoro vždy studené, po těle mrazení, nesnášejí chladné počasí. Nejchoulostivější jsou jejich nohy. Ve stáří trpí revmatismem. Jejich nejnebezpečnějším nepřítelem je alkohol.

Zdroj: L. Jančo a kol.