Archiv štítku: červená

Jak vnímáme barvy?

color_m
Barvy nás obklopují ze všech stran a vesměs je vnímáme podobně, což nám umožňuje jejich pojmenování a rozlišování, pokud samozřejmě netrpíme nějakou poruchou zraku či vnímání vjemů. Barvy nám pomáhají s orientací v prostoru. Názvem barvy: př. červená, zelená atp. rozlišujeme barevný vjem – to, co vidíme jako barevné. Vývojem došlo ve spojení s konkrétními předměty ke sloučení pojmenování stejných vjemů shodným označením, tj. modré jako nebe, zelené jako tráva. Barevné vjemy vzbuzují u člověka fyziologické a psychologické reakce, vyvolávají pocity a představy. Barvy na nás zkrátka působí.

Celý příspěvek