Partnerské tabu: kamarádčin expřítel


V partnerských a přátelských vztazích existují různá nepsaná pravidla, jejichž porušení může oba typy vztahů zásadně vychýlit z rovnováhy nebo dokonce zničit. Jedním z pravidel, které se prolíná oběma vztahovými rovinami, je: nechodit s kamarádčiným bývalým, pro muže (samozřejmě zohledňujeme heterosexuální orientaci) to platí v obráceném gardu. Ještě zásadnějším proviněním je svým přátelům partnery odloudit – ať k tomu došlo jakkoli, tuhle variantu už většina přátel jen tak přejít nedokáže, a přátelství tak často končí uprostřed hádek nebo uraženého mlčení, ať už byly okolnosti jakékoli. Začít chodit s expartnerem sice je na první pohled nesrovnatelné, ale má to svá úskalí, kterých je nutno si být vědom a položit je na misku vah mezi nový partnerský a letitý přátelský vztah.


Je známo, že srdci se poručit nedá a kamarádka, s niž máme mnohé společné, mívá někdy i podobný náhled a vkus na kluky. A někdy zkrátka jen onoho – i pro vás vhodného partnera – objevila a zaujala dříve. Když se časem ukáže, že shoda mezi nimi není až tak velká, jak se zpočátku zdálo, jejich cesty se rozdělí. Pravděpodobně jste se potkávali společně i vy a náhle jste si uvědomili, že její ex má toho o dost více společného s vámi. Navíc i srdce na obou stranách promluví a na vás se řítí katastrofa, která může skončit všelijak.

Když už se ocitnete v podobné situaci, bylo by dobré nechat kromě srdce promluvit i rozum a zkusit zjistit, jak by kamarádka na vaši zprávu, kterou by se měla dozvědět od vás a ne od náhodných očitých svědků, asi zareagovala. U každého je to individuální, navíc hodně záleží na konkrétní situaci. Je samozřejmě lepší, pokud se s milým dotyčným rozešla kamarádka – možná by stálo spíše za úvahu, proč se tak stalo, abyste případně neopakovala její chybu. Pokud to bylo vůli jinému klukovi, jsou vaše šance, že vše pochopí a vy nevcházíte do vztahu s nějakou podivnou existencí, zase o notný kus větší. Někdy však i přesto přetrvávají silná pouta minulosti, nebo to byl jen dočasný vzdor. Vždy to i v tomto případě může být značně hazardní hra.

Pokud se s kamarádkou rozešel on, první, co by ji téměř bezpochyby napadlo, ať již to tak bylo nebo ne, že to bylo kvůli vám – a to je pro zachování přátelství více než hraniční situace. V případě, že něco podobného hrozí, je lépe rodící se vztah pokud možno potlačit, i když to bude nesmírně náročné a možná zase ohrozí vztah partnerský, a podpořit kamarádku do chvíle, kdy opadne největší zklamání. Pokud by jí následně zkřížil cestu další nový objev, opět by to bylo pro vás lehčí. Jen těžko si lze představit, že by vám kamarádka někdy odpustila, kdyby zjistila, že její milý (a to za všech okolností) okamžitě přesídlil do jiné náruče – a navíc do té vaší.

Opravdu nezáviděníhodná situace, což potvrdí ti, kdo se v ní ocitli, je také následný rozhovor s kamarádkou, v němž jí vysvětlíte situaci. Ještě jednou zdůrazňujeme, že by se toto zásadní sdělení skutečně měla dozvědět jako první od vás, jinak možná nebude ochotna naslouchat seberozumnějším argumentům. Pokud vše dobře dopadne a kamarádka nic nebude namítat, i tak vás čeká ještě poslední zkouška ohněm, v níž několik následujících dnů nebo týdnů skutečně prokáže, zda tato slova odrážejí realitu. Může se stát, že ať tak či tak, budete postavena před rozhodování, zda uchovat přátelství nebo zvolit nový partnerský vztah. Vzdát se letitého přátelství kvůli vztahu s nejistotu budoucností je chyba, ale chyba je i vzdát se lásky, která možná je ta pravá. Rozhodnutí bude opět jen a jen na vás, to je bohužel vysoká cena za překročení jednoho ze známých partnerských tabu.

Redakce