Výročí týdne: Přesun kaple Máří Magdalény


Už jsme si zvykli, že se mnohé mění. Co existovalo před několika lety, dnes již být nemusí. Stavby se staví a boří a přestavují, jen zřídkakdy se také však stěhují. Pokud zapátráme v historii stěhování staveb, najdeme zajímavý údaj o tom, kdy k podobné události v tehdejším Československu došlo poprvé. Akce probíhala mezi 3. a 4. únorem 1956 a přesouvala se raně barokní kaple Máří Magdalény u Čechova mostu pod pražskou Letnou.


Kaple, která stála na vltavském nábřeží od roku 1635, v prostoru tehdejší klášterní vinice řádu Křižovníků s červeným srdcem, byla vystavěna pro vinaře z letenských vinic a voraře, kteří v těchto místech vzdávali svůj dík Bohu za pomoc při proplutí nebezpečných úseků Vltavy. Kapli roku 1635 navrhl slavný pražský architekt italského původu Giovanni Baptiste de Barrifisim a postavit ji nechal převor výše zmíněného špitálního řádu, Jan Chrisostom Trembský.

V padesátých letech však kapli, která patří mezi cenné historické památky, hrozil při přestavbě letenského nábřeží a předmostí Čechova mostu zánik. Někteří pamětníci tvrdí, že sakrální stavba zřejmě vadila výhledu na tehdy budovaný Stalinův pomník na Letné (stavba pomníku byla zahájena 22. prosince 1949, práce na sousoší začala až v únoru 1952, slavnostní odhalení se konalo 1. května 1955). Záchranu kaple inicioval Prof. Dr. Ing. Stanislav Bechyně, který navrhl její přesunutí o 31 metrů dále proti proudu Vltavy.

Kaple má charakteristický kruhový půdorys, je ozdobou pražského nábřeží Edvarda Beneše na kraji Holešovic. Vnitřní klenbu stavby zdobí jedinečná barokní štukatura, původní barokní fresky – objevené a restaurované v letech 1983 – 84.

Vlastní přesun stavby realizoval závod Stavby silnic a železnic pod dozorem Ing. Josefa Pitína. Realizace přesunu nebyla snadná, protože celá stavba i se základovým věncem, vybudovaným pod stavbou kvůli jejímu přesunu, a se ztužující konstrukcí vážila přes 411 tun. Zdivo bylo zvnějšku zajištěno čtyřmi páry ocelových obručí a vnitřek kaple byl vystužen dřevěnými trámci. Kaple se přesouvala po nábřeží, kde byl za tímto účelem vybetonovaný pás dlouhý 30,75 metru, o takovou vzdálenost se kaple musela přesunout na nový podstavcový bastion, který byl pro ni na konci této dráhy postavený.

Přesun se podařil, stavba byla zachráněna a druhého dne přesunu, v sobotu 4. února 1956, stavba definitivně dosedla na nové místo. Dnes je kaple užívána Starokatolickou církví a každou neděli od 10 hodin se otevírá k bohoslužbě. Ač stojí prakticky na území Holešovic, úzkým katastrální proužkem je i po svém přesunu spojena nadále s Malou Stranou – jako před realizací této neobvyklé události.

Zdroj: Wikipedie

-red-