Nejsem líná, trpím klinománií


Občas někomu řekneme: “Ty jsi maniak!” Běžně známe také pyromany a nymfomanky či erotomany. O někom, kdo trpí kleptománií, víme, že trpí chorobnou touhou bezdůvodně krást. Přidáme-li k našemu výčtu ještě chorobného psavce, tedy grafomana, dále také megalomana a narkomana, pak již je náš přehled běžně známých mánií téměř vyčerpán. Výše uvedená označení často používáme v žertu nebo naopak, když nás někdo naštve. A mluvíme tak zpravidla o lidech, kteří žádnou mánií netrpí. Ti, kdo se s mánií potýkají, to rozhodně nemají nijak jednoduché.


Mánie je duševní porucha, která je charakterizovaná expanzivní, často iritabilní náladou, která se může měnit od bezstarostné žoviálnosti až k nekontrolovatelnému vzrušení. Mánii v další fázi může vystřídat deprese. Nejvýraznější střídání manických a depresivních stavů je označováno maniodepresivní psychóza, kterou trpěl například herec Miloš Kopecký.

V manické fázi nemoci jedinec ztrácí normální sociální zábrany, je hyperaktivní, plný energie, chvílemi až roztržitý. Může být nadměrně hovorný a mít sníženou potřebu spánku. Často dochází k impulsivním rozhodnutím, které mohou mít závažné následky (nerozvážné utrácení, ničení starých a navazování nových vztahů, výpověď v práci atp.). Lehčí stupeň onemocnění se nazývá hypománie. Ta nijak výrazně nenarušuje psychosociální fungování jedince a je typická mírně nadnesenou náladou, která trvá minimálně čtyři po sobě jdoucí dny, dále také zvýšenou energií, aktivitou i pocitem zvýšené výkonnosti.

Těžší stupeň onemocnění je vlastní mánie, jejíž příznaky přetrvávají minimálně týden, má silný dopad jak na běžné pracovní závazky, tak na společenské aktivity. Dochází ke ztrátě sociálních zábran, nadměrnému zvýšení sebevědomí a až riskantnímu jednání. Mánii navíc mohou doprovázet psychotické příznaky – jako bludy a halucinace. V tom případě je často nutná i hospitalizace.

Níže přinášíme přehled nejčastějších mánií:

Ablutománie – je to chorobné nutkání stále se mýt nebo se koupat.

Anrofonománie – je chorobná nutkavá touha zabíjet bez jakýchkoli důvodů, jen pro zabíjení.

Andromanie – je chorobná žádostivost ženy po mužích.

Algománie – chorobná touha prožívat vlastní bolest.

Aritmománie – je nutkavá potřeba stále počítat předměty ve svém okolí.

Autofonománie – chorobná touha poslouchat sebe sama, při slovním projevu.

Dromománie – chorobné impulsivní a neúčelné tuláctví.

Erotománie – nezřízené, nezvládnuté projevy eroticko-sexuální.

Ergaziománie – chorobné nadšení pro práci.

Enománie – přechodné zakalení vědomí u pijanů.

Fonománie – je chorobná touha vraždit, často se to projevuje jako vedlejší projev po požití LSD.

Grafománie – chorobná psavost.

Ganománie – chorobná touha po manželství.

Hypománie – veselost a rozjařenost mírnějšího stupně než je u mánie.

Hydrománie – chorobná touha být ve stálém styku s vodou, často spojená se zálibou vyvolat pocit topení se.

Hysterománie – je chorobná pohlavní dráždivost nebo podrážděnost.

Chorelománie – je posedlost tancem, projevující se jako i davová mánie.

Klastománie – nutkání k nesmyslnému ničení.

Kentománie – chorobná touha po injekcích.

Koprománie – chorobná touha potírat sebe a své okolí výkaly.

Klinománie – chorobná záliba v ležení.

Kleptománie – chorobná touha bezdůvodně krást.

Lypemánie – je zádumčivá trudomyslnost s duševní stísněností.

Mikrománie – chorobné přesvědčení o vlastní nedostatečnosti, méněcennosti.

Mytománie – chorobná bájivost, záliba ve fantaziích a ve smyšlenkách.

Machlaenománie – je masochismus u žen.

Melománie – vášnivá záliba k hudbě.

Megalomanie – chorobné velikášství.

Nekrománie – chorobný zájem o mrtvoly.

Narkománie – chorobný návyk na užívání látek vyvolávajících narkotické stavy.

Nymfománie – chorobně zvýšená pohlavní žádostivost žen po mužích, hypersexualita ženy.

Nudománie – chorobná touha chodit nahý.

Nosománie – klamné přesvědčení člověka, že je nemocný.

Opsománie – chorobná touha po určitém jídle.

Pyrománie – chorobné, impulsivní žhářství.

Poryománie – chorobná toulavost.

Potománie – chorobná touha po pití alkoholu.

Salikománie – chorobné nutkání ničit předměty i živočichy žíravinou.

Toxikománie – chorobná závislost na toxických látkách.

Trichotilománie – vytrhávání vlasů.

Tanatománie – chorobná touha zemřít, třeba i sebevraždou.

Trichotibománie – u dětí, které si stereotypně chytají pramínky vlasů, vytrhávají je, točí a nebo je jí.

Verbománie – (logorhea) – nutkání ke stálému hovoru.

Zoománie – přehnaně kladný emoční vztah ke zvířatům (např. u osamělých lidí).

Xenománie – chorobná touha po všem cizím.

Zdroj: Wikipedie

Redakce