Výročí týdne: založení spolku českých bibliofilů


Kniha je potěchou ducha, ale může být i potěchou pro oko, a to i v případě, že sama o sobě není věnována uměleckým dílům, které ji zdobí v podobě obrazových reprodukcí. Stačí, pokud je patřičná péče věnována také jejímu celkovému zpracování a grafické stránce. S touto myšlenkou byl před 101 lety založen spolek českých bibliofilů. Stačilo, aby se na počátku sešlo 32 skutečných milovníků knih, a ti 30. března 1908 v pražském Technologickém muzeu zmíněný bibliofilský spolek založili.


Spolek českých bibliofilů – tedy milovníků knih – vznikl jako dobrovolná organizace příznivců, sběratelů a tvůrců krásných i vzácných knih a tisků. Zvláštní zřetel byl přikládán k umělecké grafice, výzdobě a vazbě knih a všem dalším užitým uměním. Nejintenzivnější období zažil tento spolek za první republiky, po druhé světové válce jeho věhlas poněkud opadl, řada autorů se odmlčela, přesto jeho činnost – navzdory různým historickým převratům – nikdy nebyla zcela přerušena.

I v současnosti se jeho členové zaměřují na vydávání vesměs malonákladových bibliofilských tisků (kolem 150 až 200 výtisků), aby byla krása tradiční a kvalitně zpracované knihy zachována. V knihách bibliofilské edice je možné nalézt originální grafickou ilustrační výzdobu. Spolek má dnes na 370 členů a pro lepší vzájemnou komunikaci je vydáván specializovaný časopis Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. V loňském roce byla u příležitosti stého výročí v Památníku národního písemnictví instalována výstava Česká bibliofilie – nedílná součást národní kultury.

Zdroj: Wikipedie, scb.wdr.cz

-red-