Žil románový d’Artagnan?


Tři mušketýři spisovatele Alexandra Dumase patří k velmi oblíbeným námětům filmové i seriálové tvorby. Původní literární předloha se však dostává do rukou stále menšího množství čtenářů, což je škoda, protože čtenářské zážitky a fantazii žádný film zprostředkovat nemůže, nehledě na to, že se velmi často od románové linie odklánějí. Pravdou je, že po Třech mušketýrech vždy do knihovničky spíše sáhli kluci, ale romantické vyprávění z dávných dob dokáže upoutat i dámské publikum. Hlavní hrdinové jsou navzdory rozdílnému zpracování vždy stejní: tři královští mušketýři, k nimž se přidává gaskoňský mladík d´Artagnan, kteří chrání krále a bojují s úskočným kardinálem Richelieu a krásnou a intrikářskou Mylady de Winter.


Dalo by se říci, že tak jako si filmaři upravují příběh podle svého, tak kdysi i spisovatel Dumas vzal historická fakta a domněnky, poněkud je upravil a namíchal z nich působivý příběh. Odpověď na otázku z nadpisu je tudíž zřejmá, románový d´Artagnan skutečně žil a byl to francouzský šlechtic Charles de Batz-Castelmore, hrabě d’Artagnan, který žil mezi léty 1611 a 1673 a byl skutečně kapitánem mušketýrů francouzského krále Ludvíka XIV. O jeho životě ještě před Dumasem sepsal fiktivní životopis Francouz Gatien de Courtilze de Sandrase, a tento životopis se následně stal základem románu Tři mušketýři.

Další d’Artagnanovy osudy popsal spisovatel ještě ve dvou románových pokračováních: Třech mušketýřech po dvaceti letech a Třech mušketýrech ještě po deseti letech, kterými již pokryl celý d’Artagnanův život. Skutečnosti odpovídá také fakt, že se d’Artagnan narodil v Lupiacu v Gaskoňsku. Byl nejmladším ze čtyř dětí a jeho otec byl velitelem osobní stráže krále Jindřicha IV., což zaplatil při jeho ochraně svým životem. D’Artagnan toužil jít v otcových šlépějích a chtěl se stejně jako jeho bratři stát mušketýrem. Zpočátku byl odmítnut, avšak paní de Treville, blízká přítelkyně jeho rodiny, využila svého vlivu u dvora a pomohla mu stát se členem královské stráže, které později velel.

D’Artagnan se později osvědčil především během povstání Frondy jako agent kardinála Mazarina, královského osobního rádce a francouzského prvního ministra (byl nástupcem kardinála Richelieu). Na základě této věrné služby jej král Ludvík XIV. začal pověřovat mnoha tajnými a delikátními úkoly, které vyžadovaly velkou prozíravost a bystrý úsudek. Od roku 1667 se d’Artagnan stal guvernérem v Lille, ale velmi toužil vrátit se k vojsku. To se mu podařilo až při tažení Ludvíka XIV. proti spojeným nizozemským provinciím. Při obléhání Maastrichtu 25. června roku 1673 byl však d’Artagnan smrtelně raněn střelou z pověstné zbraně mušketýrů, podle níž také nesou své jméno – z muškety.

Tak se završila životní pouť čtvrtého a nejslavnějšího ze tří známých mušketýrů. K filmovým zpracováním dlužno dodat, že v úloze d’Artagnana se vystřídala již celá řádka známých hereckých jmen, z nichž vzpomeňme na Gene Kellyho (1948), Gérarda Barraye (1961), Michaela Yorka (v celkem třech pokračováních: 1973, 1974 a 1989) či Chrise O’Donnella z americké filmové verze z roku 1993.

Zdroj: Wikipedie

Redakce