Šaty dělají… papeže


Úbor papežů se neustále proměňoval, hlavní prvky oděvu papeže však v zásadě přetrvaly staletí s určitými úpravami až dodnes. Zpočátku se papežský oděv nelišil od úboru jiných duchovních či dokonce laiků, od poloviny středověku společně s rostoucí pozicí římského biskupa se objevuje tendence k užívání stále luxusnějších šatů – to se týká především úboru ceremoniálního, při plnění kultovních funkcí užívá papež v podstatě arcibiskupský liturgický oděv. Nejstarší malbou, kterou lze pokládat za věrnou podobu skutečného papeže, je freska znázorňující papeže Inocence III. (1198-1216).Od ostatních církevních hodnostářů odlišuje papeže tiára, kterou si od konce 10. století nasazuje místo biskupské mitry. Tiára je pokrývka hlavy podobná kuželovité přilbě, zpočátku nebyla příliš vysoká, postupem doby se stále prodlužovala. Je zhotovena z bílého zpevněného plátna a od konce 12. století bohatě zdobena zlatými výšivkami. Byla ovinuta nejprve jedním a později dvěma zlatými diadémy, které symbolizují papežovu světskou a duchovní moc, ve 14. století byl připojen i třetí diadém, který symbolizuje nadvládu papežů nad celým světem

Přes ramena mívá papež přehozeno pallium – bílou širokou vlněnou stuhu ve tvaru šály, jejíž jeden konec leží na prsou a druhý na zádech, na stuze je vyšito 6 černých křížů. Pallium pochází z dílny jeptišek z kláštera svaté Anežky v Římě. Všedním domácím úborem papežů je bílá sutana symbolizující Kristovu bílou tuniku. Na veřejnosti nosí papež červený plášť a červený klobouk. Na ruce objevíte vždy rybářský prsten, tj. pečetní prsten, na kterém je vyryta postava rybáře Petra, jednoho ze dvanácti apoštolů.

V 16. až 18. století nosili všichni papežové vousy, což byl ve středověku znak asketického života, v době renesance a baroka se pak vousy považovaly naopak za mužnou ozdobu obličeje. Pozdější papežové jsou opět naopak bezvousí. Papež (latinsky: papa, řecky: papas), nazývaný též Svatý otec, je hlavou římskokatolické církve a dalších církví sjednocených s Římem a suverén Městského státu Vatikán, biskup Říma. Podle katolického učení je papež náměstkem Ježíše Krista na Zemi a nástupcem svatého apoštola Petra a je neodvolatelný.

Pokud stávající papež zemře, nebo pokud se vzdá úřadu, sejdou se za účelem volby nového kardinálové, kteří jsou mladší 80 let, na konkláve. Papež musí být zvolen alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných kardinálů. 19. dubna 2005 byl zvolen v pořadí 265. papežem Benedikt XVI., vlastním jménem Joseph Ratzinger, původem z Německa.

Zdroj: Wikipedie

Redakce