Manipulace v běžném životě


Manipulativní komunikace dovoluje ovládat druhé (často z mocenského hlediska), je to jedna z možností, jak mluvčí adresáta přesvědčuje o sobě, o tom, co sděluje. Podstatou manipulace je předstíraný zájem mluvčího (agresora) o prospěch toho, k němuž mluví, a lze za vším najít skrytý i zjevný záměr, aby se druhý vzdal vlastní vůle. Odkrýt manipulaci znamená ji neutralizovat, tedy odhalit nevyjádřené – skryté informace v manipulátorově sdělení.Nejlépe se manipuluje s nezkušenými, důvěřivými a nepřemýšlivými adresáty. Objekty manipulace se snadno stávají adresáti masových médií (v médiích funguje široká škála způsobů manipulace). Důsledkem manipulace jsou konflikty, spory, nedorozumění, stresy či napětí. S míněním lidí často manipuluje veškerá publicistika: ať již se jedná o komentáře k událostem politickým, ideologickým, sportovním aj.

Manipulace je v krajním případě velmi problematický a nežádoucí jev. Ideálně už ve škole by se děti měly naučit, kdy se stávají obětí mediální manipulace a jak se této manipulaci ubránit. Funguje řada manipulativních strategií, “řečnických triků“, které jsou poměrně známé a často využívané: strategie založená na formulaci opačného názoru, bagatelizace partnerovy výpovědi (překroucení obsahu), rafinované tvrzení a úmyslné mluvení ve stylu “já o koze, ty o voze”, tedy každý mluví o jiném předmětu řeči, přičemž manipulující tak jedná zcela úmyslně, samozřejmě sem patří také lež či kladení nesmyslných otázek.

Vhodnou obranou proti manipulaci je asertivní jednání, které je specifickým způsobem nekonfliktního jednání. Pomáhá rovněž zbavit se úzkosti a strachu ze soukromých i veřejných debat, diskusí a polemik. Funguje na principech spolupráce. Asertivně jednající člověk ví, co chce, ale i co nechce, a umí to jasně formulovat bez úzkosti, nejistoty a napětí, ale také bez urážek. Pokud se tedy ocitnete tváří v tvář manipulátorovi, buď mu jděte z cesty a nechte ho při jeho snahách samotného, nebo se snažte zůstat v klidu a s úsměvem mu dejte najevo, že o jeho manipulaci víte a na vašem názoru nic měnit nebudete.

Redakce