Historicky první e-mail


Běhání na poštu s běžnou poštou je dnes s výjimkou balíků a některých úředních a obchodních listin minimální. Důvodem je, že informační gramotnost je u nás již na takové úrovni, že s výjimkou nejstarších občanů (a ani to není pravidlem) a úplně malých dětí má téměř každý založenu elektronickou schránku a posílá přátelům, kamarádům a známých e-maily. E-mail je z angličtiny vycházející zkratka pro elektronickou poštu, kterou je možné posílat prostřednictvím internetu či obecněji elektronických komunikačních kanálů.Občas se název zkracuje na mail (i v podobě mejl), nebo email, pomlčka však do správného zkratkového slova patří, tedy: e-mail. A kdy poprvé byl elektronický poštovní vzkaz odeslán? Stalo se tak blíže neurčeného dne na podzim roku 1971. Tvůrcem tohoto fenoménu pak byl počítačový technik Ray Tomlinson. Ministerstvo obrany Spojených Států si v roce 1968 najalo firmu Bolt Beranek and Newman (BBN), v níž Tomlinson pracoval, aby pro něj vypracovala síť ARPANET, která je známa jako předchůdce dnešního internetu.

Při přípravě ARPANETu vypracoval Tomlinson rovněž jakýsi systém pro výměnu elektronických zpráv (SNDMSG), ale používán v té době byl pouze k zanechávání vzkazů mezi spolupracovníky na jednom místním počítači. Do jiného počítače vzkazy nebylo možné poslat. Nápad vylepšení komunikace posíláním vzkazů mezi více počítači navzájem na sebe nenechal dlouho čekat. Někdy ve zmíněných podzimních dnech roku 1971 si Tomlinson začal hrát s protokoly, které by umožnily přenášet soubory mezi jednotlivými propojenými počítači.

Kromě zasílání souborů jej také napadlo vylepšit i komunikaci a připravovaný program použít pro zasílání zpráv v rámci jejich experimentální sítě. K odlišení mezi lokálním a síťovým zasíláním do poštovních schránek použil známý zavináč: @. A nápad poté vyzkoušel zrealizovat mezi dvěma počítači ve své pracovně. První zkušební e-mail více než pravděpodobně nenesl žádnou informační hodnotu, obsahoval buď směs nesmyslných znaků nebo něco ve stylu “pokus”.

Pět let poté byl již e-mail upraven do téměř dnešní a šířeji využitelné podoby. Komerčně byl poprvé využit až v roce 1989, to když MCI Mail zprostředkoval spojení mezi Corporation for the National Research Initiative a univerzitou v Ohiu. V roce 1993 pak začaly své e-mailové systémy připojovat na Internet America Online a Delphi, čímž daly základ k masivnímu rozšíření e-mailu mezi běžnými uživateli. Uběhla dvě desetiletí moderního rozvoje tohoto způsobu zasílání elektronických zpráv a e-mail se stal zcela všedním a běžným komunikačním prostředkem.

Zdroj: Wikipedie

Redakce