Výročí týdne: Tylovy Kwěty

Květy
Každý týden se budeme společně ohlížet za zajímavými výročími, která přináší daný měsíc. Na úvod jsme záměrně vybrali událost, která je tak trochu symbolická. Před necelými dvěma staletími, v době, kdy si naši předkové jen těžko dokázali představit, že jednou bude existovat něco takového jako je internet, začal pod názvem Kwěty české vycházet známý časopis. Stalo se tak 2. ledna 1834, od 1. ledna 1835 pak vycházel již pod zkráceným názvem Kwěty. V jeho redakci v prvních letech neseděl nikdo méně slavný než samotný Josef Kajetán Tyl.


Přímým předchůdcem tohoto periodika byla obnovená verze časopisu Jindy a nyní s podtitulem Národní zábavník pro Čechy, Moravu a Slovany v Uhřích, do jehož redakce roku 1833 usedá tehdy ještě neznámý, s prací v redakci nezkušený pětadvacetiletý Josef Kajetán Tyl. Tyl, v té době ještě ve vojenské službě, který zde pracoval za poměrně nízký plat 4 zlatých týdně. Přesto se do práce vrhl se zjevnou chutí a provedl několik změn, které se ukázaly jako velice šťastné. Pod jeho vedením začal obnovený časopis Jindy a nyní vycházet jedenkrát týdně již v osmistránkovém vydání.

Náplní časopisu byly básně, úryvky z cestopisů i články o zajímavostech z tehdy moderních vědeckých oborů, nezapomínalo se ani na aktuální zprávy z pražské společnosti, informace o kulturním dění, divadelní a literární kritiky. V záhlaví každého čísla časopisu byly otiskovány citáty a hesla především českých vlasteneckých autorů.

Časopis si nacházel stále více čtenářů. Název Jindy a nyní se však časem začal zdát poněkud podivným, byl podrobován časté kritice. Kritizoval ho například i historik František Palacký. Od roku
1834 začal někdejší týdeník Jindy a nyní vycházet pod názvem Květy české (Kwěty české) s podtitulem Listy zábavné pro všeliký stav. A konečně již v roce 1835 se název zkrátil na jednoslovné Květy s podtitulem Národní zábavník pro Čechy, Moravany a Slováky. Třebaže byly Květy české přímým následovníkem časopisu Jindy a nyní, jako číslo ročníku byla uvedena jednička, tedy formálně takto vznikl zcela nový časopis, který přetrval desítky let až do současnosti.

Zdroj: Pilát, J.: Redaktorská činnost J. K. Tyla. Praha 1955.

-red-